יהי רצון שבניין הישיבה יהיה בניין של אמת, כיאה ל"תומכי תמימים". שתהיה לך הצלחה רבה.