הרבי והחסידים שרים את הניגון "אימתי קאתי מר". זו שאלה ששאל הבעל שם טוב את המשיח, כשביקר בהיכל שלו בשמים. תשובתו של המשיח הייתה: "כשיפוצו מעיינותיך [תורת החסידות] חוצה".