אחד הטקסטים החסידיים המוקדמים ביותר הוא "צוואת הריב"ש", ספר הדרכה מתוך תורת הבעל שם טוב וממשיכו, המגיד ממזריץ'. תלמידם היה רבי שניאור זלמן מליאדי, המכונה אדמו"ר הזקן, מייסד תנועת חב"ד, והוא מפורסם בחיבור המיוחד שלו: ספר התניא.