Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

מה נשתנה הלילה הזה?

י"א ניסן תשל"ג - 13 באפריל 1973

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מה נשתנה הלילה הזה?: י"א ניסן תשל"ג - 13 באפריל 1973

הנושאים של חודש ניסן, ובמיוחד של חג הפסח, מהווים את יסודות היהדות. לפיכך, יציאת מצרים ומסרי החג חייבים להיות מיושמים לא רק פעם בשנה, אלא בכל יום בחייו של יהודי. כיצד? אנחנו חייבים להפוך את המסר של ליל הסדר להנחיה אקטואלית לכל ימי חיינו. הילדים שואלים בליל הסדר "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?", ובתשובה לשאלה, ההגדה מלמדת אותנו לקח חשוב שילווה אותנו גם הרבה אחרי החג.

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות