ב"ה

שאלות נוספות?

עם יהודית פישמן

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שאלות נוספות?: עם יהודית פישמן

ליהודית פישמן נקבעה פגישה עם הרבי בשעת ערב מאוחרת. ההמתנה הארוכה מחוץ לחדרו של הרבי נתנה לה זמן לחשוב על שאלות שונות שהייתה רוצה לקבל עליהן תשובה מהרבי – והיא הופתעה לטובה כשהרבי נתן לה את ההזדמנות להציג אותן והשיב עליהן.

כתוב תגובה

סדר לפי:
2 תגובות
שלמה חבשוש ראשון לציון 8. נובמבר 2020

שלום רב
בתורה כתוב שה' כועס על עם ישראל ועל הגויים, השאלה: אם הקדוש ברוך הוא כועס או נעלב כמו כל בני האדם, איך הוא יכול להיות אין סופי כל יכול מעל לכל תבונה אנושית? השב

זלמן כפר חב"ד 30. יוני 2022
בתגובה לשלמה חבשוש:

ה"כעס" של הקב"ה הוא צורת תקשורת איתנו. כשהקב"ה רוצה להראות כלפי בני אדם חוסר שביעות רצון או אפילו תרעומת על מעשים מסויימים שלהם, כדי ליישר את דרכם, הוא נוהג כלפיהם באופן שמתדמה לכעס. זה כמובן לא אומר שהוא בעצמו, כ'אין סוף', חווה כעס. להפך, על הקב"ה נאמר (בספר איוב), "אם חטאת - מה תפעל בו, ורבו פשעיך - מה תעשה לו". כלומר הוא איננו מושפע ממעשים כאלה או אחרים שלנו. אלא הרי זה כדברי הרמב"ם בהלכות דעות (אפילו לגבינו, בני האדם): "אם [אדם] רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור אם היה פרנס, ורצה לכעוס עליהן כדי שיחזרו למוטב - יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס". השב