ב"ה

פורים בריא

י' אדר תנש"א - 24 בפברואר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

פורים בריא: י' אדר תנש"א - 24 בפברואר 1991

"שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בהרבה שנים בריאות. פורים שמח לכל עם ישראל. בינתיים תיפטר מאחד הקביים שלך, ועם הזמן – גם מהשני…"

הוסיפו תגובה