ב"ה

על ענווה מעושה

י"ד אדר תשט"ו - 8 במרץ 1955

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

על ענווה מעושה: י"ד אדר תשט"ו - 8 במרץ 1955

החסידות מחייבת אותנו למלא את המשימה האלוקית שלנו בגאווה, ללא קשר לאופן שבו היא עשויה להשפיע על הצמיחה שלנו. למעשה, הפצת אלוקות לסובבים אותנו בהחלט תשפיע גם עלינו בצורה חיובית. זוהי האחריות שלנו לעשות את מה שנדרש מאתנו כדי להפוך את העולם למקום חיובי יותר. באשר לתחושת החשיבות העצמית שהמשימה עלולה להקנות לנו לאורך הדרך – את זה אפשר תמיד לתקן בעזרת אור התורה והמצוות.

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות