Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

לקנות את הכפרה

כ"ו ניסן תשמ"ו - 5 במאי 1986

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לקנות את הכפרה: כ"ו ניסן תשמ"ו - 5 במאי 1986

בספר שמות, העם היהודי מתבקש לתרום מטבע של חצי שקל לבניית המשכן "לכפר על נפשותיכם", והפרשנים מסבירים כי זוהי כפרה על חטא העגל. עצם העובדה ש"מחצית השקל", שערכה בימינו לא עולה על כמה עשרות שקלים, יכולה להביא כפרה לחטא הנורא ביותר בהיסטוריה היהודית, מלמדת אותנו משהו על טיב היחסים בין יהודי לאלוקים.

הוסיפו תגובה