ב"ה

ושתי אמרה לא! איך החופש והמתירנות הם מסימני הגאולה?

השיעור השבועי לפרשת כי תשא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ושתי אמרה לא! איך החופש והמתירנות הם מסימני הגאולה?: השיעור השבועי לפרשת כי תשא

למה אחשוורוש ושריו התבלבלו מול המרידה של ושתי? כיצד הזדעק ממוכן על מעמד הגברים בכלל ולא על מעמד המלך עצמו? ואיך פרשת העגל מכונה בשם הנעלה "כי תשא"? שיעור לימי הפורים ופרשת כי תשא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
tisa-purim 5783  
mekorot tisa-purim 5783