ב"ה

למה מצוות מחצית השקל היא מצווה כל-כך מסובכת?

שיעור לפרשת שקלים ומשפטים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

למה מצוות מחצית השקל היא מצווה כל-כך מסובכת?: שיעור לפרשת שקלים ומשפטים

משה רבינו לא הבין את המצווה הזו, אבל יש בה מעלה וסגולה מאוד מיוחדת. שיעור תורה לשבת שקלים עם הרב שניאור אשכנזי כולל דף מקורות.
Shekalim handout 5777  
shkalim 5777