ב"ה

דעת הרוב

י"ב שבט תנש"א - 27 בינואר 1989

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

דעת הרוב: י"ב שבט תנש"א - 27 בינואר 1989

אתה יכול לעזור להוריד את לחץ הדם על ידי הגדלת הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא. הרופאים עצמם אומרים כי מי שקט נפשי מפחית את לחץ הדם (הרב שלמה זלמן אונסדורפר, פתח תקווה).

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות