ב"ה

תרומה לעני או תרומה לאני?

ממתק לשבת פרשת תרומה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תרומה לעני או תרומה לאני?: ממתק לשבת פרשת תרומה

על צדיק שרדף אחרי הקבצן, כסף בלי כוונה ולמה בית המקדש נבנה מתרומות פרטיות?

הוסיפו תגובה