ב"ה

ילדים בקודש הקדשים: המסתורין של פני הכרובים

השיעור השבועי לפרשת תרומה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ילדים בקודש הקדשים: המסתורין של פני הכרובים: השיעור השבועי לפרשת תרומה

מה לילדים בסמל הנשגב בעולם? מה עומק המחלוקת האם הניחו את הלוחות לפני סגירת הכפורת? ולמה אליהו הנביא מגיע דווקא לברית מילה וליל פסח? שיעור לפרשת תרומה, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot trumah 5782  
truma 5782