ב"ה

הלוחות והכרובים: אהבת התורה ואהבת הילדים שהתרחקו מדרך התורה

השיעור השבועי לפרשת תרומה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הלוחות והכרובים: אהבת התורה ואהבת הילדים שהתרחקו מדרך התורה: השיעור השבועי לפרשת תרומה

למה רש"י מפריד בין הארון והכרובים? האם ישראל קדמו לתורה או התורה קדמה לישראל? ומה למד משה רבינו מהגדי הבורח?
truma 5784  
mekorot truma 5784