ב"ה

צרות, יין ופולים גרוסים: איך יוסף שרד בשעות הקשות?

ממתק לשבת פרשת ויגש

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

צרות, יין ופולים גרוסים: איך יוסף שרד בשעות הקשות?: ממתק לשבת פרשת ויגש

לאחר שגילה את זהותו לאחיו הנדהמים, יוסף הצדיק שולח אות חיים לאביו הזקן: יישן ישן ושקית של פולים גרוסים. מה הוא התכוון לרמוז בכך?

הוסיפו תגובה