ב"ה

סיבה לרקוד

כ"ז שבט תשמ"ח - 15 בפברואר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

סיבה לרקוד: כ"ז שבט תשמ"ח - 15 בפברואר 1988

שבקרוב נזכה לנישואי העם היהודי עם הקדוש ברוך הוא. במדרש נאמר כי עד ביאת המשיח, היחסים בינינו הם כמו אירוסין, ובעתיד אלו יהיו נישואים מלאים (הרב יצחק חיים זעלטנרייך, האדמו"ר מטשאקאו)

הוסיפו תגובה