פרק לח

1מִזְמ֖וֹר לְדָוִ֣ד לְהַזְכִּֽיר:
מזמור לדוד להזכיר: לאומרו בשעת צרה להזכיר צרתם של ישראל לפני הקב"ה וכנגד כל ישראל אמרו:
2יְהֹוָ֗ה אַל־בְּקֶצְפְּךָ֥ תֽוֹכִיחֵ֑נִי וּבַֽחֲמָֽתְךָ֥ תְיַסְּרֵֽנִי:
3כִּֽי־חִצֶּ֥יךָ נִֽחֲתוּ־בִ֑י וַתִּנְחַ֖ת עָלַ֣י יָדֶֽךָ:
נחתו: נזרקו ל' נחת נופל בנטיית קשת ולפי שעל ידי דריכת הקשת נזרקים החצים כתיב נחתו בי וכן (שמות ט״ו:ט׳) אריק חרבי היה לו לכתוב אריק תערי אלא לפי שכשמוציאין חרב מתערה התער ריק ממנה לכך תולה הריקות בחרב וכן (לעיל י"ח) ונחתה קשת נחושה ואין הנו"ן שורש בתיבה שאם היתה שורש היה לו לומ' ננחתו בי אבל נו"ן של נחתו וכן של ותנחת אינ' שורש ונופל' לפרקים כמו ונו"ן של נגף, נשך, נדר, נקם, כשמתפעל יאמר ניגף נישך נידר ניקם כמו ננגף ננשך ננדר ננקם שהדגש בא בתיבה במקום נו"ן, וכן עלה נדף (ויקרא כ"ז), עיני נגרה (איכה ג׳:מ״ט) כמו ננדף ננגרה כן יאמר נחתו כמו ננחתו וכן ונחתה קשת נחושה (ש"ב כ"ה) כמו וננחתה שדרך החי"ת להתנהג כמנהג דגשות ברוב מקומות כגון כחש לו וממשקל דגוש כמו דבר מגזרת וידבר כך כחש מגזרת ותכחש שרה (בראשית י״ח:ט״ו) ולא יאמר כיחש כאשר יאמר מן המברך ברך ולא יאמר בירך כאשר יאמר דיבר לפי שאין דגשות ניכר ברי"ש אבל בחי"ת ניכר דגשות וכן (דברים ל"ב) שיחת כמו כיפר דיבר אף כאן יאמר נחתו כמו נגשו נתנו מגזר' נחת נתן נגש והנו"ן יסוד נופל לכנס דגש במקומה כשהיא מתפעל וכן (שמואל א ב׳:ד׳) קשת גבורי' חתים מגזרת נחת וחתת כאשר יאמר מן נסב סבב מן נשם שמם ונשמו דרכיהם (ויקרא כ״ו:ל״ב) ושממו עליה (שם) וכן בלל נבל כי שם בלל ה' ונבלה שם שפתם (בראשית י״א:ז׳) כן יאמר נחת וחתת בלשון פעל:
ותנחת עלי ידך: פירש לחציך נחתו בי וכן פתרונו מה דרך בקשת לירות החצים יד שלך היא נחתה בקשת להפיל עלי חצים ותנחת לשון ותרד ובזה הנו"ן שורש בתבה וכן (לעיל י"ח) ונחתה קשת נחושה אין הנו"ן שורש בתיבה (סא"א):
4אֵין־מְתֹ֣ם בִּ֖בְשָׂרִי מִפְּנֵ֣י זַעְמֶ֑ךָ אֵין־שָׁל֥וֹם בַּֽ֜עֲצָמַ֗י מִפְּנֵ֥י חַטָּאתִֽי:
מתם: תמימות אינטרי"ן בלע"ז:
5כִּֽי־עֲ֖ו‍ֹֽנֹתַי עָֽבְר֣וּ רֹאשִׁ֑י כְּמַשָּׂ֥א כָ֜בֵ֗ד יִכְבְּד֥וּ מִמֶּֽנִּי:
יכבדו: כבדים:
6הִבְאִ֣ישׁוּ נָ֖מַקּוּ חַבּֽוּרֹתָ֑י מִ֜פְּנֵ֗י אִוַּלְתִּֽי:
7נַֽעֲוֵ֣יתִי שַׁחֹ֣תִי עַד־מְאֹ֑ד כָּל־הַ֜יּ֗וֹם קֹדֵ֥ר הִלָּֽכְתִּי:
נעויתי: ל' אחזתו עוית, אישטורדיש"ון בלע"ז:
8כִּֽי־כְ֖סָלַי מָֽלְא֣וּ נִקְלֶ֑ה וְאֵ֥ין מְ֜תֹ֗ם בִּבְשָׂרִֽי:
כסלי מלאו נקלה: במחשבתי אני קל בעיני עצמי:
9נְפוּגֹ֣תִי וְנִדְכֵּ֣יתִי עַד־מְאֹ֑ד שָׁ֜אַ֗גְתִּי מִנַּֽ֗הֲמַ֥ת לִבִּֽי:
נפוגותי: נחלפתי ל' ויפג לבו (בראשית מ"ה), מאין הפוגות (איכה ב'):
10אֲדֹנָ֗י נֶגְדְּךָ֥ כָל־תַּֽאֲוָתִ֑י וְ֜אַנְחָתִ֗י מִמְּךָ֥ לֹֽא־נִסְתָּֽרָה:
כל תאותי: אתה יודע צרכי:
11לִבִּ֣י סְ֖חַרְחַר עֲזָבַ֣נִי כֹחִ֑י וְֽא֖וֹר עֵינַ֥י גַּם־הֵ֜֗ם אֵ֣ין אִתִּֽי:
סחרחר: מוקף יגון וזהו מתיבות הכפולות כמו (ויקרא י"ג) ירקרק אדמדמם סגלגל חמרמרו (איכה א'):
12אֹֽהֲבַ֨י | וְרֵעַ֗י מִנֶּ֣גֶד נִגְעִ֣י יַֽעֲמֹ֑דוּ וּ֜קְרוֹבַ֗י מֵֽרָחֹ֥ק עָמָֽדוּ:
מנגד נגעי יעמדו: אותם נראין לי כאוהבים בשעת הנאתן וכשרואין שהנגע בא עלי אין עומדין לי בשעת דחקי אלא מנגדי יעמודו ואינם עוזרים לי:
וקרובי: שמראים לי עצמם קרובים:
13וַיְנַקְשׁ֨וּ | מְבַקְשֵׁ֬י נַפְשִׁ֗י וְדֹֽרְשֵׁ֣י רָֽ֖עָתִי דִּבְּר֣וּ הַוּ֑וֹת וּ֜מִרְמ֗וֹת כָּל־הַיּ֥וֹם יֶהְגּֽוּ:
וינקשו מבקשי: מוקשים לי יהגו יחשבו:
14וַֽאֲנִ֣י כְ֖חֵרֵֽשׁ לֹ֣א אֶשְׁמָ֑ע וּ֜כְאִלֵּ֗ם לֹ֣א יִפְתַּח־פִּֽיו:
ואני כחרש: ישראל שומעים חרפתם מן המחרפי' ואינם משיבים ולמה כי לך הוחלתי שתגאלני ותושיעני מהם:
15וָֽאֱהִ֗י כְּ֖אִישׁ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־שֹׁמֵ֑עַ וְאֵ֥ין בְּ֜פִ֗יו תּֽוֹכָחֽוֹת:
16כִּי־לְךָ֣ יְהֹוָ֣ה הוֹחָ֑לְתִּי אַתָּ֥ה תַֽ֜עֲנֶ֗ה אֲדֹנָ֥י אֱלֹהָֽי:
17כִּֽי־אָ֖מַרְתִּי פֶּן־יִשְׂמְחוּ־לִ֑י בְּמ֥וֹט רַ֜גְלִ֗י עָלַ֥י הִגְדִּֽילוּ:
כי אמרתי פן ישמחו לי: לכך אנו שותקים כי אומרים אנו בלבנו אם נשיבם עזות שמ' יראו במפלתנו וישמחו לנו במוט רגלינו ויגדילו עלינו לומר הלא הייתם מתפארים בתשועתכם:
18כִּ֣י אֲ֖נִי לְצֶ֣לַע נָכ֑וֹן וּמַ֜כְאוֹבִ֗י נֶגְדִּ֥י תָמִֽיד:
כי אני לצלע נכון: לכך אנו דואגים פן ישמחו לנו לפי שמלומדים אנו במכות ומוכנים ומזומנים לשבר תמיד:
ומכאובי נגדי: מזומן הוא לבא עלי תמיד:
19כִּֽי־עֲו‍ֹנִ֥י אַגִּ֑יד אֶ֜דְאַ֗ג מֵֽחַטָּאתִֽי:
כי עוני אגיד: לבי מגיד לי את עוני ולפיכך אני דואג וירא מחטאתי שלא יגרום לי צלע ומכאוב:
20וְֽאֹיְבַי חַיִּ֣ים עָצֵ֑מוּ וְרַ֜בּוּ שֹֽׂנְאַ֥י שָֽׁקֶר:
חיים עצמו: מעצימים חיים בשלום ובטובה:
ורבו: והגדילו שנאי על דברי שקר:
21וּמְשַׁלְּמֵ֣י רָ֖עָה תַּ֣חַת טוֹבָ֑ה יִ֜שְׂטְנ֗וּנִי תַּ֣חַת רָֽדְפִי־ (כתיב רָֽדְופִי) טֽוֹב:
תחת רדפי טוב: בשביל שאנחנו דבקי' בהקב"ה ובמצותיו:
22אַל־תַּֽעַזְבֵ֥נִי יְהֹוָ֑ה אֱ֜לֹהַ֗י אַל־תִּרְחַ֥ק מִמֶּֽנִּי:
23ח֥וּשָׁה לְעֶזְרָתִ֑י אֲ֜דֹנָ֗י תְּשֽׁוּעָתִֽי: