פרק כט

1מִזְמ֗וֹר לְדָ֫וִ֥ד הָב֣וּ לַֽ֖יהֹוָה בְּנֵ֣י אֵלִ֑ים הָב֥וּ לַ֜יהֹוָ֗ה כָּב֥וֹד וָעֹֽז:
הבו לה': הכינו לה' והכינו לו אתם בני אילי הארץ מכאן שאומרים אבות, ומנחם חבר הבו לשון נתינה:
אלים: שרים (סא"א):
הבו לה' כבוד ועוז: מכאן שאומרים גבורות:
2הָב֣וּ לַֽ֖יהֹוָה כְּב֣וֹד שְׁמ֑וֹ הִשְׁתַּֽחֲו֥וּ לַֽ֜יהֹוָ֗ה בְּהַדְרַת־קֹֽדֶשׁ:
כבוד שמו: זו קדושת השם ויש במזמור זה שמנה עשרה אזכרות וכנגדן תקנו י"ח ברכות:
3ק֥וֹל יְהֹוָ֗ה עַל־הַ֫מָּ֥יִם אֵֽל־הַכָּב֥וֹד הִרְעִ֑ים יְ֜הֹוָ֗ה עַל־מַ֥יִם רַבִּֽים:
קול ה' על המים: על ים סוף ירעם משמים ה' וגו' (לעיל י"ח):
הרעים: טורמינטאו"ש בלעז:
4קֽוֹל־יְהֹוָ֥ה בַּכֹּ֑חַ ק֥וֹל יְ֜הֹוָ֗ה בֶּֽהָדָֽר:
קול ה' בכח: בשעת מתן תורה צמצם את קולו לפי כחן של ישראל שנאמר והאלהים יעננו בקול (שמות י״ט:י״ט) בקולו של משה:
5ק֣וֹל יְ֖הֹוָה שֹׁבֵ֣ר אֲרָזִ֑ים וַיְשַׁבֵּ֥ר יְ֜הֹוָ֗ה אֶת־אַרְזֵ֥י הַלְּבָנֽוֹן:
קול ה' שובר ארזים: האומות כענין שנאמר (שמואל א ז׳:י׳) וירעם ה' בקול גדול על פלשתים וגו', כי מקול ה' יחת אשור (ישעיהו ל׳:ל״א) ובשעת מתן תורה כי מי כל בשר וגומר ויחי (דברים ד') אתה שמעת וחיית ואומות העולם שומעים ומתים:
6וַיַּרְקִידֵ֥ם כְּמוֹ־עֵ֑גֶל לְבָנ֥וֹן וְ֜שִׂרְי֗וֹן כְּמ֣וֹ בֶן־רְאֵמִֽים:
וירקידם כמו עגל: את הארזים ואת ההרים שבאו לשמוע מתן תורה:
לבנון ושריון: שמות ההרים:
7קֽוֹל־יְהֹוָ֥ה חֹצֵ֗ב לַֽהֲב֥וֹת אֵֽשׁ:
חוצב להבות אש: טיילנ"ט בלעז, ורבותינו פירשו שהיה הדבור של עשרת הדברות יוצא בלהבות אש מפיו ונחקק על הלוחות כתבניתם:
8ק֣וֹל יְ֖הֹוָה יָחִ֣יל מִדְבָּ֑ר יָחִ֥יל יְ֜הֹוָ֗ה מִדְבַּ֥ר קָדֵֽשׁ:
יחיל מדבר: לשון חיל כיולדה (ירמיה ו'):
יחיל ה' מדבר קדש: הוא מדבר סיני כמו שאמרו רבותינו במסכת שבת ה' שמות נקראו לו מדבר סיני מדבר צין מדבר קדש מדבר קדמות מדבר פארן, מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו:
9ק֚וֹל יְהֹוָ֨ה | יְחוֹלֵ֣ל אַיָּלוֹת֘ וַיֶּֽחֱשׂ֪ף יְעָ֫ר֥וֹת וּבְהֵֽיכָל֑וֹ כֻּ֜לּ֗וֹ אֹ֘מֵ֥ר כָּבֽוֹד:
קול ה' יחולל אילות: יפחיד ויחיל לעתיד את העכו"ם שהם עכשיו עומדים בחוזק כאילות כענין שנאמ' (לעיל יח) משו' רגלי כאילו' א"ר פנחס כאילים אין כתיב כאן אלא כאילות כנקבות שרגלי הנקיבות עומדות ביושר יותר מן הזכרים, ל"א יחולל קריא"ה בלעז, כמו לפני גבעות חוללתי (משלי ח׳:כ״ה) (סא"א):
ויחשוף יערות: כמו מחשוף הלבן (בראשית ל׳:ל״ז) יקלף עצי היער כלומר יפשוט מכבודם המשולים כעצי היער אשר כגובה ארזים גובהו:
ובהיכלו: שיבנה:
כולו אומר כבוד: הכל יקלסוהו שם ויאמרו:
10יְהֹוָה לַמַּבּ֣וּל יָשָׁ֑ב וַיֵּ֥שֶׁב יְ֜הֹוָ֗ה מֶ֣לֶךְ לְעוֹלָֽם:
ה' למבול ישב: בגדולתו יחידי וגם עתה וישב ה' לבדו מלך לעולם, והאלילים כליל יחלוף, אבל לעמו יתן עוז וברכת שלום, ורבותינו דרשוהו במתן תורה שנתפחדו ונתבהלו האומות ובאו להם אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון ששמענו שמא מבול הוא בא להביא לעולם אמר להם כבר נשבע שלא יביא מבול אלא קול ההמון ששמעתם, הקב"ה נותן תורה לעמו:
11יְהֹוָ֗ה עֹ֖ז לְעַמּ֣וֹ יִתֵּ֑ן יְהֹוָ֓ה | יְבָרֵ֖ךְ אֶת־עַמּ֣וֹ בַשָּׁלֽוֹם: