פרק ב

1עַל־מִשְׁמַרְתִּ֣י אֶֽעֱמֹ֔דָה וְאֶתְיַצְּבָ֖ה עַל־מָצ֑וֹר וַֽאֲצַפֶּ֗ה לִרְאוֹת֙ מַה־יְדַבֶּר־בִּ֔י וּמָ֥ה אָשִׁ֖יב עַל־תּֽוֹכַחְתִּֽי:
על משמרתי אעמדה: עג עוגה חבקוק ועמד בתוכה ואמר לא אזוז מכאן עד שאשמע מה ידבר בי על שאלתי זאת למה הוא מביט ורואה בהצלחתו של רשע:
ומה אשיב: אל הבאים להתווכח לפני:
תוכחת: מונאיפרובמנ"ט בלע"ז:
על תוכחתי: שהם מוכיחים אותי בפני שיש להרהר על מדת הדין:
2וַיַּֽעֲנֵ֚נִי יְהֹוָה֙ וַיֹּ֔אמֶר כְּת֣וֹב חָז֔וֹן וּבָאֵ֖ר עַל־הַלֻּח֑וֹת לְמַ֥עַן יָר֖וּץ ק֥וֹרֵא בֽוֹ:
ויענני ה' ויאמר כתוב: לך חזון: הנגלה לך ובארהו על הלוחות היטב אשר ירוץ הקורא בו לקרותו מהר שלא יכשל וזהו החזון אשר תכתוב:
3כִּ֣י ע֚וֹד חָזוֹן֙ לַמּוֹעֵ֔ד וְיָפֵ֥חַ לַקֵּ֖ץ וְלֹ֣א יְכַזֵּ֑ב אִם־יִתְמַהְמַהּ֙ חַכֵּה־ל֔וֹ כִּי־בֹ֥א יָבֹ֖א לֹ֥א יְאַחֵֽר:
כי עוד חזון למועד: עוד עתיד לקום נביא לקץ שנים שיתגלה לו חזון למתי יהיה מועד מפלת בבל וגאולת ישראל:
ויפח לקץ: ודיבר שיאמ' לו על הקץ של בבל לפי מלאת לבבל שבעים שנה.
ולא יכזב אם יתמהמה: לבוא שיאריך לכם אותו מועד:
חכה לו כי לא יאחר: אחר השבעים כלום, ועוד יש לפרש אם יתמהמה הנביא לבא והוא היה ירמיה, וי"ת כתיבא נבואתא ומפרשא על ספרא דאורייתא תרגם כתב כמו כתיב כבר נרמז (בתורה) אז תרצה הארץ את שבתותיה שבעים שמיטות קלקלו ישראל ולא שמטו וכנגדן גלו ממנה שבעי' שנה וכן הוא אומ' (בדברי הימים בסוף ב') עד רצתה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה למלאות שבעים שנה וכן אתה מוצא (ביחזקאל ד׳:ה׳) ואני נתתי לך את שני עונם שלש מאות ותשעים יום יום לשנה נתתיו לך ואומר ואתה שכב לך על צדך השמאלית וגומ' נמצאת אתה אומר הכעיסו ישראל ש"צ שנה עד שגלו עשרת השבטים ושבט יהודה קילקלו ארבעים ומשגלו עשרת השבטי' עד חרבות ירושלים הם עשרי' ושתים של מנשה ושאר שנותיו בתשובה שהרי נאמר בו (מלכים ב כ״א:ב׳) ויעש הרע ככל אשר עשה אחאב כמנין שנותיו של אחאב והוא מלך עשרים ושתים שנה שתים של אמון בנו ואחת עשרה של יהויקים ואחת עשרה של צדקיהו הרי ארבעים וששה ונבואה זו נאמרה ליחזקאל בשנה החמשי' לצדקיהו מכל מקום נמצאו ימי קלקולם ארבע מאות ושלשים וששה שנים שלאחר נבואה זו שהוסיף ו' שנים ת' שנים עושים ח' יובלות וכל יובל ז' שמטות הרי נ"ו שמטות וח' שנים המוקדשות ליובל הרי ס"ד ובל' ושש שנה יש ה' שמטות הרי ס"ט שנים מקודשות ושנת יובל זה האחרון נחשב אף הוא במנין שבעונם לא נגמר וכאן ככה אמר לו הקב"ה לחבקוק כבר כתוב חזון בתורה אבל סתום הוא הוסיף אתה ובאר על הלוחות כי עוד יתגלה חזון למועד זה:
ויפח: ל' דבור הוא והרבה יש בספר משלי ועל שם שהדבור אינו אלא רוח היוצא מן הפה קורהו פיח וקורהו רוח כגון וברוח פיו כל צבאם (תהילים ל״ג:ו׳):
4הִנֵּ֣ה עֻפְּלָ֔ה לֹא־יָֽשְׁרָ֥ה נַפְשׁ֖וֹ בּ֑וֹ וְצַדִּ֖יק בֶּֽאֱמוּנָת֥וֹ יִחְיֶֽה:
הנה עופלה: נפש שלו תמיד היא בכעס ובתאוה שואף לבלוע ולא שבע עופלה ל' עזות כמו (מדבר יד) ויעפילו וכן עופל ובוחן (ישעיה לב):
לא ישרה נפשו בו: אין רוחו מתקררת עליו לומר די במה שקניתי כבר לכן יבא עליו הפורענות:
וצדיק באמונתו יחיה: יכניה המלך שעתיד זה להגלותו יעמוד לו צדקו וביום שיושלך זה מקברו ישא אויל מרודך את ראש יהויכין וישם את כסאו מעל לכסא המלכים:
5וְאַף֙ כִּֽי־הַיַּ֣יִן בֹּגֵ֔ד גֶּ֥בֶר יָהִ֖יר וְלֹ֣א יִנְוֶ֑ה אֲשֶׁר֩ הִרְחִ֨יב כִּשְׁא֜וֹל נַפְשׁ֗וֹ וְה֚וּא כַמָּ֙וֶת֙ וְלֹ֣א יִשְׂבָּ֔ע וַיֶּֽאֱסֹ֚ף אֵלָיו֙ כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וַיִּקְבֹּ֥ץ אֵלָ֖יו כָּל־הָֽעַמִּֽים:
ואף כי היין בוגד: ואף כשיבא בלשצר בן בנו של זה שיבגוד בו יינו דלקביל אלפא חמרא שתי (דניאל ה׳:א׳):
גבר יהיר: הוא. ולא ינוה, לא יתקיים מדורו ונוהו שנתגאה ואמר בטעם חמרא להביא כלי בית המקדש ושתה בהם והיא תגרם לו שיהרג ויכלה זרעו כי גבר יהיר לץ לא ינוה לא יתקיים הוא ונוהו:
אשר הרחיב: נבוכדנצר:
כשאול נפשו: להשיג כל תאותו ברחב לב:
והוא כמות: כמלאך המות שאינו שבע מלהמית כך זה אינו שבע בכל קניינו:
6הֲלוֹא־אֵ֣לֶּה כֻלָּ֗ם עָלָיו֙ מָשָׁ֣ל יִשָּׂ֔אוּ וּמְלִיצָ֖ה חִיד֣וֹת ל֑וֹ וְיֹאמַ֗ר הוֹי הַמַּרְבֶּ֣ה לֹּא־ל֔וֹ עַד־מָתַ֕י וּמַכְבִּ֥יד עָלָ֖יו עַבְטִֽיט:
הלא אלה: אשר אסף אליו לעובדו:
כולם עליו משל ישאו ומליצה: ישאו בפיהם בלשון חידות בשבילו:
לו: כמו עליו:
ויאמר: האומר את מליצת החידה:
הוי המרבה לא לו: זו היא המליצה חבל על המרבה הון ומלכות ולא לו כי יבאו מלכי מדי ויטלו את הכל:
עד מתי: יהיה הולך ומרבה ואינו אלא מכביד עליו משא עון כעב של טיט עב הוא לשון קורה כבידה כמו שמצינו במשכנא (דיחזקאל מ״א:כ״ו) צלעות הבית והעבים, ועב עץ (שם):
7הֲל֣וֹא פֶ֗תַע יָק֙וּמוּ֙ נֹֽשְׁכֶ֔יךָ וְיִֽקְצ֖וּ מְזַעְזְעֶ֑יךָ וְהָיִ֥יתָ לִמְשִׁסּ֖וֹת לָֽמוֹ:
ויקצו: כמו ויקוצו:
8כִּֽי אַתָּ֚ה שַׁלּ֙וֹתָ֙ גּוֹיִ֣ם רַבִּ֔ים יְשָׁלּ֖וּךָ כָּל־יֶ֣תֶר עַמִּ֑ים מִדְּמֵ֚י אָדָם֙ וַֽחֲמַס־אֶ֔רֶץ קִרְיָ֖ה וְכָל־י֥שְׁבֵי בָֽהּ:
שלות גוים רבים: השלכתם ונשלתם ממקומ':
ישלוך כל יתר: פליטת העכו"ם:
מדמי אדם: בנקמת דמי ישראל הקרוי' אדם שנא' (שם לד) אדם אתם:
וחמס ארץ: ארץ ישראל:
קריה: היא ירושלים:
9ה֗וֹי בֹּצֵ֛עַ בֶּ֥צַע רַ֖ע לְבֵית֑וֹ לָשׂ֚וּם בַּמָּרוֹם֙ קִנּ֔וֹ לְהִנָּצֵ֖ל מִכַּף־רָֽע:
הוי בוצע בצע רע לביתו: אונס ממון שהוא רע לו:
לביתו: לבנות לו בית:
לשום במרום קנו: כדכתיב בספר (דניאל ד׳:כ״ז) הלא דא היא בבל רבתא דאנא בניתה לבית מלכו בתקוף חסני וגומר ובשעה שיצא דבר זה מפיו נטרד מן הבריות שנאמר (שם) עוד מלתא בפום מלכא בענין זה:
10יָעַ֥צְתָּ בֹּ֖שֶׁת לְבֵיתֶ֑ךָ קְצֽוֹת־עַמִּ֥ים רַבִּ֖ים וְחוֹטֵ֥א נַפְשֶֽׁךָ:
יעצת בושת לביתך: אשר יעצת לקצות עמים רבים והפסדת עצמך:
קצות: לשון שליפה וקילוף כמו הקצות את הבית (ויקרא י״ד:מ״ג):
וחוטא נפשך: כמו (משלי כ׳:ב׳) מתעבר וחוטא נפשו חוטא לאבד נפשו פורפיי"ט שארמ"א בלע"ז:
11כִּי־אֶ֖בֶן מִקִּ֣יר תִּזְעָ֑ק וְכָפִ֖יס מֵעֵ֥ץ יַֽעֲנֶֽנָּה:
כי וגו': כי האבנים אשר גזלת תזעקנה מן הקיר:
וכפיס מעץ יעננה: אל האבן בקול לנגדה שניהם צועקים:
וכפיס מעץ יעננה: ת"י ושיפא מגו מרישא שיפא ל' קיסם שפאין בלשון חכמים דלדור"ש בלע"ז מריש הוא הקורה:
12ה֛וֹי בֹּנֶ֥ה עִ֖יר בְּדָמִ֑ים וְכוֹנֵ֥ן קִרְיָ֖ה בְּעַוְלָֽה:
13הֲל֣וֹא הִנֵּ֔ה מֵאֵ֖ת יְהֹוָ֣ה צְבָא֑וֹת וְיִֽיגְע֚וּ עַמִּים֙ בְּדֵי־אֵ֔שׁ וּלְאֻמִּ֖ים בְּדֵי־רִ֥יק יִעָֽפוּ:
הלא הנה מאת ה': נשתלם פורענות לעושי רשעה:
וייגעו עמים בדי אש: כאשר תבואם חמתו כאש עד שיה' דיים, בדי אש איישי"ץ בלע"ז:
14כִּי תִּמָּלֵ֣א הָאָ֔רֶץ לָדַ֖עַת אֶת־כְּב֣וֹד יְהֹוָ֑ה כַּמַּ֖יִם יְכַסּ֥וּ עַל־יָֽם:
15הוֹי מַשְׁקֵ֣ה רֵעֵ֔הוּ מְסַפֵּ֥חַ חֲמָֽתְךָ֖ וְאַ֣ף שַׁכֵּ֑ר לְמַ֥עַן הַבִּ֖יט עַל־מְעֽוֹרֵיהֶֽם:
משקה רעהו: יין, ובאותה השקאה הוא מספח ואוסף את חמתו עליו ואף משכרהו בחמתו וכל זה הוא עושה :
למען הביט על מעוריהם: על גלויים ולראות את ערותם זה נ"נ שהיה משקה את המלכים יין ומשכרם ושוכב עמם משכבי אשה כדאמרינן במסכת שבת, ד"א :
הוי משקה רעהו: בסדר עולם דורשו כלפי בלשצר שהשקה את השרים בכלי בית המקדש ובהם נספחו ונשתכרו בחמתו של הקב"ה ובו בלילה נהרג:
על מעוריהם: להגלות קלונם וראו שונאיהם בניוולם:
16שָׂבַ֚עְתָּ קָלוֹן֙ מִכָּב֔וֹד שְׁתֵ֥ה גַם־אַ֖תָּה וְהֵֽעָרֵ֑ל תִּסּ֣וֹב עָלֶ֗יךָ כּוֹס יְמִ֣ין יְהֹוָ֔ה וְקִֽיקָל֖וֹן עַל־כְּבוֹדֶֽךָ:
והערל: ה"א משמשת בתיבה זו בלשון התפעל כמו (דברים ל״ב:נ׳) האסף אל עמך אף כאן הערל האטם בשממון ובתמהון לב כל ערלה לשון אוטם הוא כמו ערלה אזנם (ירמיהו ו׳:י׳) ערלי לב וערלי בשר (יחזקאל מ״ד:ז׳) וי"ת ואתערטל לשון ערום ועריה (שם):
17כִּֽי־חֲמַ֚ס לְבָנוֹן֙ יְכַסֶּ֔ךָּ וְשֹׁ֥ד בְּהֵמ֖וֹת יְחִיתַ֑ן מִדְּמֵ֚י אָדָם֙ וַֽחֲמַס־אֶ֔רֶץ קִרְיָ֖ה וְכָל־י֥שְׁבֵי בָֽהּ:
חמס לבנון: בית מקדשא:
ושוד בהמות יחיתן: שוד בהמותיך ואוכלוסיך אשר שדדו את עמי ישראל הוא ישברם:
מדמי אדם: מחמס דמי ישראל:
וחמס ארץ: ארץ ישראל:
קריה: ירושלים:
18מָה־הוֹעִ֣יל פֶּ֗סֶל כִּ֚י פְסָלוֹ֙ יֹֽצְר֔וֹ מַסֵּכָ֖ה וּמ֣וֹרֶה שָּׁ֑קֶר כִּ֣י בָטַ֞ח יֹצֵ֚ר יִצְרוֹ֙ עָלָ֔יו לַֽעֲשׂ֖וֹת אֱלִילִ֥ים אִלְּמִֽים:
מה הועיל: לבבל פסל:
כי בטח: האדם היוצר ויוצרו של אלוהו זה:
עליו: על יצירתו זאת הוא בוטח שיעזור לו אשר בא לעשות אלילים אלמים:
19ה֣וֹי אֹמֵ֚ר לָעֵץ֙ הָקִ֔יצָה ע֖וּרִי לְאֶ֣בֶן דּוּמָ֑ם ה֣וּא יוֹרֶ֔ה הִנֵּה־ה֗וּא תָּפוּשׂ֙ זָהָ֣ב וָכֶ֔סֶף וְכָל־ר֖וּחַ אֵ֥ין בְּקִרְבּֽוֹ:
הוא יורה: בתמיה:
20וַֽיהֹוָ֖ה בְּהֵיכַ֣ל קָדְשׁ֑וֹ הַ֥ס מִפָּנָ֖יו כָּל־הָאָֽרֶץ:
וה' בהיכל קדשו: מוכן ליפרע:
הס מפניו כל הארץ: הס לשון שיתוק ודמימת חורבן: