פרק א

1 מַשָּׂ֖א נִֽינְוֵ֑ה סֵ֧פֶר חֲז֛וֹן נַח֖וּם הָֽאֶלְקֹשִֽׁי:
משא נינוה: ת"י מטל כס דלווט לאשקא' ית נינוה:
ספר חזון נחום: חזון נקוד קמץ לפי שאינו דבוק ואינו דומה לחזון ישעיה שהוא נקוד חטף פתח וכן פי' ספר חזון כבר נכתב עליה והוא נבואת יונה בן אמיתי ועתה חזר ונתנבא עלי' נחום האלקושי את המשא הזה:
אלקוש: היה שם עירו וכן ת"י מלקדמין אתנבי עלה יונה בר אמתי ותבת מחובהא וכדו דאוסיפת למיחטי תב ואיתנבי עלה נחום דמבית אלקוש:
2אֵ֣ל קַנּ֚וֹא וְנֹקֵם֙ יְהֹוָ֔ה נֹקֵ֥ם יְהֹוָ֖ה וּבַ֣עַל חֵמָ֑ה נֹקֵ֚ם יְהֹוָה֙ לְצָרָ֔יו וְנוֹטֵ֥ר ה֖וּא לְאֹֽיְבָֽיו:
אל קנוא ונוקם ה': על זרעו של סנחריב נתנבא נחום ובימי מנשה כמו שמצינו בסדר עולם:
אל קנא ונוקם ה': מאז שנפרע לישראל מאויביהם וגם עדיין עתה נוקם הוא ובעל חימה:
ועתיד הוא להיות נוקם לצריו: שהחריבו את ארצו והגלו את עמו:
ונוטר הוא: את איבתו לבבליים ור"ש אומר ג' נקימות הללו כנגד ג' גליות שהגלה סנחריב את ישראל כמו שמצינו בסדר עולם:
3יְהֹוָ֗ה אֶ֚רֶךְ אַפַּ֙יִם֙ וּגְדָל־ (כתיב וּגְדָול) כֹּ֔חַ וְנַקֵּ֖ה לֹ֣א יְנַקֶּ֑ה יְהֹוָ֗ה בְּסוּפָ֚ה וּבִשְׂעָרָה֙ דַּרְכּ֔וֹ וְעָנָ֖ן אֲבַ֥ק רַגְלָֽיו:
ה' ארך אפים וגדל כח: גדל כח הוא והיכולת בידו להנקם ואשר לא מיהר נקמתו לפי שארך אפים הוא ומכל מקום נקה לא ינקה:
ה' בסופה ובשערה דרכו: הם שלוחיו להפרע מאויביו שנא' במצרים (שמות י״ד:כ״א) ברוח קדים עזה ובדור המבול (איוב ד׳:ט׳) מנשמת אלוה יאבדו בצור נאמר (יחזקאל כו) רוח קדים שברך:
וענן אבק רגליו: גם הוא דרך נקמתו (שמות י״ד:כ״ד) וישקף אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן (יחזקאל ל׳:י״ח) היא ענן יכסנה:
4גּוֹעֵ֚ר בַּיָּם֙ וַיַּבְּשֵׁ֔הוּ וְכָל־הַנְּהָר֖וֹת הֶֽחֱרִ֑יב אֻמְלַ֚ל בָּשָׁן֙ וְכַרְמֶ֔ל וּפֶ֥רַח לְבָנ֖וֹן אֻמְלָֽל:
גוער בים: כמשמעו ודוגמא הוא כלפי העכו"ם שנמשלו למים כענין שנאמר (ישעיהו י״ז:י״ב) לאומים כשאון מים כבירים ישאון:
וכל הנהרות החריב: כאן ניבא שעתיד הקב"ה להמליך את נבוכדנצר (ירמיה כה) בימי יהויקים ויתן את אשור ואת כל הארצות לחרב:
אומלל בשן וכרמל: מושבות הטובים:
ופרח לבנון אומלל: חכמי ישראל פירשו כלפי מיני מגדים שנטע שלמה בבהמ"ק שהיו של זהב וכיון שנכנסו גוים להיכל יבשו:
5הָרִים֙ רָֽעֲשׁ֣וּ מִמֶּ֔נּוּ וְהַגְּבָע֖וֹת הִתְמֹגָ֑גוּ וַתִּשָּׂ֚א הָאָ֙רֶץ֙ מִפָּנָ֔יו וְתֵבֵ֖ל וְכָל־י֥וֹשְׁבֵי בָֽהּ:
הרים רעשו ממנו: המלכים והשרים מהכשדים יפחדו מגזירתו:
ותשא הארץ: משאת עשן:
6לִפְנֵ֚י זַעְמוֹ֙ מִ֣י יַֽעֲמ֔וֹד וּמִ֥י יָק֖וּם בַּֽחֲר֣וֹן אַפּ֑וֹ חֲמָתוֹ֙ נִתְּכָ֣ה כָאֵ֔שׁ וְהַצֻּרִ֖ים נִתְּצ֥וּ מִמֶּֽנּוּ:
נתכה: הגיע לארץ כמו (שמות ט׳:ל״ג) ומטר לא נתך ארצה:
נתצו ממנו: מאימתו:
7ט֣וֹב יְהֹוָ֔ה לְמָע֖וֹז בְּי֣וֹם צָרָ֑ה וְיֹדֵ֖עַ חֹ֥סֵי בֽוֹ:
טוב ה' למעוז: ואף בשעה שהוא נפרע מאויביו לא זזו רחמיו מלהטיב ליראיו ולא כמדת בשר ודם שכשהוא עסוק בזו אינו פנוי בזו כענין שנא' (שם טו) ה' איש מלחמ' ה' שמו כמו שהוא במכילתין:
ויודע: את צרכי חוסי בו:
8וּבְשֶׁ֣טֶף עֹבֵ֔ר כָּלָ֖ה יַֽעֲשֶׂ֣ה מְקוֹמָ֑הּ וְאֹֽיְבָ֖יו יְרַדֶּף־חֹֽשֶׁךְ:
ובשטף עובר: ובחמה שוטפת:
כלה יעשה מקומה: של ארץ ומוסב זה על ותשא הארץ מפניו כמו שאמור למעלה:
9מַה־תְּחַשְּׁבוּן֙ אֶל־יְהֹוָ֔ה כָּלָ֖ה ה֣וּא עֹשֶׂ֑ה לֹֽא־תָק֥וּם פַּֽעֲמַ֖יִם צָרָֽה:
כלה הוא עושה: לנינוה ומלכי אשור לא ישנה להם עוד פעם אחרת:
10כִּי עַד־סִירִ֣ים סְבֻכִ֔ים וּכְסָבְאָ֖ם סְבוּאִ֑ים אֻ֨כְּל֔וּ כְּקַ֥שׁ יָבֵ֖שׁ מָלֵֽא:
כי עד סירים סבוכים: כלומר פתאום תבא עליהם מכתם ולא ירדו מכבודם מעט מעט כי בעוד שהסירים והקוצי' נסבכים נשרשים בחזקה:
וכסבאם סבואים: ועודם במשתיהן ובשמחתן ויש פותרין כי עד סירים לשון הסרה:
אכלו כקש יבש: אשר נתמלא ונגמר בשולו ויבש:
מלא: אשובי"ר בלע"ז וכן מלאתך, המלאה הזרע:
11מִמֵּ֣ךְ יָצָ֔א חֹשֵׁ֥ב עַל־יְהֹוָ֖ה רָעָ֑ה יֹעֵ֖ץ בְּלִיָּֽעַל:
ממך: את נינוה:
יצא: סנחריב החושב רעה דימה להחריב דירת מטה ומעלה כתוב אחד אומר (מלכים ב י״ט:כ״ג) ואבא מלון קיצו וכתוב אחד אומר (ישעיהו ל״ז:כ״ד) ואבא מרום קיצו בתחילה אחריב דירה של מטה ולבסוף דירה של מעלה כדאי' בחלק (דף צד):
12כֹּ֣ה | אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה אִם־שְׁלֵמִים֙ וְכֵ֣ן רַבִּ֔ים וְכֵ֥ן נָג֖וֹזּוּ וְעָבָ֑ר וְעִ֨נִּתִ֔ךְ לֹ֥א אֲעַנֵּ֖ךְ עֽוֹד:
אם שלמים וכן רבים: יפה תרגום של יונתן מיושב על המקרא אם יהון שלמים בעצה שיהו כולם שוים בהסכמה א' וכן אם יהיו רבי' מאד אנשי נינוה אויביך ירושלים וכן אף אם גזו חדקל ועברו את פרת לצור עליה לא יצליחו שהרי עניתיך ולא אענך עוד, ועוד שמעתי:
אם שלמים : אנשי נינוה בגדולתם:
וכן: נגוזו ועבר:
וכן: אגיזם ואעבירם הרי זה כמו (שמו' א) וכאשר יענו אותו כן ירבה:
ועניתיך לא אענך עוד: אענה אותך בפעם הזאת כלה ונחרצה ולא אזקוק לך עוד ורבותינו דרשו לענין מעשה הצדקה במסכת גיטין אך אינו על סדר שאר הנבואה:
13וְעַתָּ֕ה אֶשְׁבֹּ֥ר מֹטֵ֖הוּ מֵֽעָלָ֑יִךְ וּמֽוֹסְרֹתַ֖יִךְ אֲנַתֵּֽק:
ועתה אשבור מטהו מעליך: שכינה אומרת כן לנביא שהוא ישראלי אשבור מטהו של אשור מעליך ומעמי:
14וְצִוָּ֚ה עָלֶ֙יךָ֙ יְהֹוָ֔ה לֹֽא־יִזָּרַ֥ע מִשִּׁמְךָ֖ ע֑וֹד מִבֵּ֨ית אֱלֹהֶ֜יךָ אַכְרִ֨ית פֶּ֧סֶל וּמַסֵּכָ֛ה אָשִׂ֥ים קִבְרֶ֖ךָ כִּ֥י קַלּֽוֹתָ:
וצוה עליך ה': עתה מוסב הדיבור אל מלך אשור:
לא יזרע משמך עוד: לא יעמוד ממך מלך:
מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה: ואשים את בית אלהיך קברך שם תברח להמלט ושם תהרג כמו שכתוב שנהרג אביך בית נסרוך אלהיו:
כי קלות: בעיני: