פרק ה

1אָשִׁ֚ירָה נָּא֙ לִֽידִידִ֔י שִׁירַ֥ת דּוֹדִ֖י לְכַרְמ֑וֹ כֶּ֛רֶם הָיָ֥ה לִֽידִידִ֖י בְּקֶ֥רֶן בֶּן־שָֽׁמֶן:
אשירה נא לידידי: הנביא אומר אשירה נא לידידי, תחת ידידי ובמקומו ובשליחותו כמו ה' ילחם לכם (שמות י״ד:י״ד) בשבילכם:
שירת דודי: היא זו אשר שר בשביל כרמו על עסקי כרמו כמו וישאלו אנשי המקום לאשתו (בראשית כ״ו:ז׳):
כרם וגו': בן שמן בזויות העושה פירות שמנים כשמן טוב:
בן שמן: זויות ראוי לשמן לזיתים לעשות שמן כמו בן מות (שמואל ב' ב') ראוי למות ודוגמ' הוא זו ובסוף הענין יפרשנה:
2וַיְעַזְּקֵ֣הוּ וַיְסַקְּלֵ֗הוּ וַיִּטָּעֵ֙הוּ֙ שֹׂרֵ֔ק וַיִּ֚בֶן מִגְדָּל֙ בְּתוֹכ֔וֹ וְגַם־יֶ֖קֶב חָצֵ֣ב בּ֑וֹ וַיְקַ֛ו לַֽעֲשׂ֥וֹת עֲנָבִ֖ים וַיַּ֥עַשׂ בְּאֻשִֽׁים:
ויעזקהו: סייגו וגדרו סביב מוקף כמין טבעת דמתרגמינן עיזקא:
ויסקלהו: הוציא אבנים מתוכו הרעים לגפנים כמו סקלו מאבן (לקמן סב):
ויטעהו שורק: הם זמורות היפות לנטיעה משאר זמורות:
ויבן מגדל בתוכו: גת לעצור ענבים:
וגם יקב חצב בו: הבור שלפני הגת לקבל היין וכן כל יקב שבמקרא ל' בור הוא וכן עד יקבי המלך (זכריה י״ד:י׳) ת"י עד שיחיא דמלכא הוא עומק אוקינוס ולכן נופל בו כאן ל' חציבה כמו ובורות חצובים (דברים ו):
ויקו לעשות ענבים: ויקו ידידי לעשות לו הכרם הזה ענבים:
ויעש באושים: דומים לענבים וקורין אותם (לנברווייש"ט בלע"ז):
3וְעַתָּ֛ה יוֹשֵׁ֥ב יְרֽוּשָׁלִַ֖ם וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֑ה שִׁפְטוּ־נָ֕א בֵּינִ֖י וּבֵ֥ין כַּרְמִֽי:
4מַה־לַּֽעֲשׂ֥וֹת עוֹד֙ לְכַרְמִ֔י וְלֹ֥א עָשִׂ֖יתִי בּ֑וֹ מַדּ֧וּעַ קִוֵּ֛יתִי לַֽעֲשׂ֥וֹת עֲנָבִ֖ים וַיַּ֥עַשׂ בְּאֻשִֽׁים:
5וְעַתָּה֙ אוֹדִֽיעָה־נָּ֣א אֶתְכֶ֔ם אֵ֛ת אֲשֶׁר־אֲנִ֥י עֹשֶׂ֖ה לְכַרְמִ֑י הָסֵ֚ר מְשֹֽוּכָּתוֹ֙ וְהָיָ֣ה לְבָעֵ֔ר פָּרֹ֥ץ גְּדֵר֖וֹ וְהָיָ֥ה לְמִרְמָֽס:
הסר משוכתו: להסר גדר המסוכך ומגין עליו, מסוכה הוא סייג קוצים, גדר הוא גדר אבנים:
והיה: הכרם:
לבער: שירעו בו בהמה וחיה:
6וַֽאֲשִׁיתֵ֣הוּ בָתָ֗ה לֹ֚א יִזָּמֵר֙ וְלֹ֣א יֵֽעָדֵ֔ר וְעָלָ֥ה שָׁמִ֖יר וָשָׁ֑יִת וְעַ֚ל הֶֽעָבִים֙ אֲצַוֶּ֔ה מֵֽהַמְטִ֥יר עָלָ֖יו מָטָֽר:
ואשיתהו בתה: ל' שממה וריקנות היא וכן (לקמן ז) בנחלי הבתות:
ולא יעדר: ל' חפירת כרם היא:
ועלה שמיר ושית: מיני קוצים פתר בהם מנחם בן סרוק ואני אומר שמיר ל' תולעת חזק הוא המבקע אבנים שבו בנה שלמה את בית המקדש כענין שנאמר (יחזקאל ג׳:ט׳) כשמיר חזק מצור:
שית: ל' השאת והשבר (איכה ג׳:מ״ז) ל' תשאה שממה (לקמן ו) צדו מאין דורש ליכנס בו ומתוך כך תעלה בו תולעת:
7כִּ֣י כֶ֜רֶם יְהֹוָ֚ה צְבָאוֹת֙ בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה נְטַ֖ע שַֽׁעֲשׁוּעָ֑יו וַיְקַ֚ו לְמִשְׁפָּט֙ וְהִנֵּ֣ה מִשְׂפָּ֔ח לִצְדָקָ֖ה וְהִנֵּ֥ה צְעָקָֽה:
כי כרם ה' צבאות בית ישראל: לכרם הזה אתם משולים בית ישראל כי כל מה שעשה לכרם הזה עשה לישראל, והכרם הוא אדם הראשון כי מצינו במ"א במקומות הרבה בתנחומא ובבראשית רבה שמקראות הללו נדרשין עליו לא נטרד אדם הראשון עד שחירף וגידף שנאמר ויקו לעשות ענבים וגו' ובמקו' אחר מצינו הושיב עליו שומרים שלא יאכל מעץ החיים שנאמר ועל העבים אצוה וכן נדרשנו עליו:
(כרם: זה אדם הראשון:
לידידי: זה הקב"ה:
בן שמן: בג"ע):
ויעזקהו: בעשר חופות האמורות (ביחזקאל כח) בפ' חירם מלך צור:
ויסקלהו: מיצר הרע עד שאכל מן העץ ונכנס בו יצר הרע:
ויטעהו שורק: תחילת יצירתו ממקום המזבח:
ויבן מגדל בתוכו: ויפח באפיו נשמת חיים מן העליונים:
וגם יקב חצב בו: מעיין נובע מקור חכמה:
ויקו לעשות ענבים: שיודה וישבח לפניו:
ויעש באושים: דברים נבאשים חירף וגידף:
שפטו נא: לפי שסוף המשל בא לומר שאף הם עשו כמותו שואל להם המשפט:
אודיעה נא אתכם: מה נראה בעיני לעשות לו ועשיתי:
הסר משוכתו: טרדתיו מתוך חופותיו:
והיה לבער: סופו למות ולמשול בו חיות רעות:
פרוץ גדרו: טרדתיו ממחיצת גן עדן:
ואשיתהו בתה: צדו הושבתיו, שלא נתתי תורה בימיו:
לא יזמר ולא יעדר: לא ילמדו ממנו לא זכות ולא מעשה טוב:
ועלה שמיר ושית: שלט בו יצר הרע ובדורותיו אחריו לעשות מעשים מקולקלים:
ועל העבים אצוה: צויתי עליו שומרים לשמור את דרך עץ החיים:
כי כרם ה' צבאות בית ישראל: כי כאותו הכרם לי בית ישראל עשרת השבטים הם היו לי ככרם יין ככרם זית כקרן שמן בארץ שמינה שמן כהונה שמן מלכות שמן מנורה שמן מנחות עזקתים תחלה בהיקף ענני כבוד במדבר וסקלתים ונקיתים מפושעי הדור נטעתים שורק שש מאות ושש מצות כמניין שורק הוספתי עליהם, על שבע מצות שנצטוו בני נח בניתי מגדל בתוכו משכני ומקדשי וגם יקב המזבח והשיתין:
ויעש באושים: קילקלו מעשיהם:
ועתה יושב ירושלים ואיש יהודה: אשר לא גליתים עדיין ישפטו נא ביני וביניהם על הרעה שהבאתי עליהם מי סרח על מי :
מה היה לי לעשות עוד: טובה :
לכרמי ולא עשיתי : לו:
אודיע נא אתכם: גם אתם המכעיסים אותי את אשר הגון בעיני לעשות לכרמי ככל אשר עשיתי לאדם הראשון:
הסר מסוכתו: אסלק שכינתי מעליה' המסוככ' עליהם כמה שנאמר (לקמן נב) ויגל את מסך יהודה:
פרוץ גדרו: אתוץ חומותיו:
ואשיתהו בתה: ואשוינון רטישין:
לא יזמר ולא יעדר: לא אסתעדון ולא יסתמכון:
ועלה שמיר ושית: ויהיו מטלטלין ושביקין דוגמת שמיר ושית של כרם ואצל הכרם ממש במקום אחר הוא מתורג' הובאי ובור:
ועל העבים אצוה: ועל נבייא אפקד דלא יתנבון עליהון, הנבואה נמשלה למטר שהעבים מקבלין אותה מן השמים כך הנביאים מקבלין הנבואה מפי הקדושה:
נטע שעשועיו: כמו נטע ולפי שהוא דבוק נקוד (פתח) כמו בקר זבח השלמים (במדבר ז׳:פ״ח):
ויקו: שיעשו משפט והנה משפח אסיפ' חטא על חטא כמו מהסתפח (שמואל א כו), דבר אחר ל' נגע ולפי שהוא לשון נופל על הל' בקריאתו דומה משפט למספח וכן צעקה לצדקה נפל בו רוח הקודש בפי הנביא:
8ה֗וֹי מַגִּיעֵ֥י בַ֙יִת֙ בְּבַ֔יִת שָׂדֶ֥ה בְשָׂדֶ֖ה יַקְרִ֑יבוּ עַד אֶ֣פֶס מָק֔וֹם וְהֽוּשַׁבְתֶּ֥ם לְבַדְּכֶ֖ם בְּקֶ֥רֶב הָאָֽרֶץ:
הוי מגיעי בית בבית: עשרים ושנים אשרי נאמר בספר תהלים על מקיימי התורה ועשרים ושנים הוי אמר ישעיה על הרשעים:
הוי: ל' צעקת אנחה על פורענות העתידה לבא:
מגיעי בית בבית: מקרבים בתיהם זה אצל זה ומתוך כך גוזלים קרקע העניים החלשים שבין ב' הבתים, וכן:
שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום: שאין מקום לעני לישב:
והושבתם לבדכם בקרב הארץ: כסבורים אתם שאין חלק להקדוש ברוך הוא ולא לעניים בארץ חלקו במעשרות אתם גוזלים ולעניים את ארצם שתהיו אתם לבדכם יושבים בה:
9בְּאָזְנָ֖י יְהֹוָ֣ה צְבָא֑וֹת אִם־לֹ֞א בָּתִּ֚ים רַבִּים֙ לְשַׁמָּ֣ה יִֽהְי֔וּ גְּדֹלִ֥ים וְטוֹבִ֖ים מֵאֵ֥ין יוֹשֵֽׁב:
באזני ה' צבאות: אמר הנביא שתי אזני שמעו כשנגזר עליהם גזירה מאת ה' ובשבועה אם לא על דבר זה בתים רבים לשמה יהיו ובתים גדולי' וטובים יהיו מאין יושב:
10כִּ֗י עֲשֶׂ֙רֶת֙ צִמְדֵּי־כֶ֔רֶם יַֽעֲשׂ֖וּ בַּ֣ת אֶחָ֑ת וְזֶ֥רַע חֹ֖מֶר יַֽעֲשֶׂ֥ה אֵיפָֽה:
כי עשרת צמדי כרם: ומפני הרעב יגלו יושבי הבתים ואין יושב בה וגם זאת תהיה לכם מדה במדה על הקרבת השדה בשדה שגזלתם חלקו של מקום במעשר הארץ:
עשרת צמדי כרם: (ארפינ"ט בלע"ז) ואומר אני כדי עבודת יום אחד בצמד בקר קרוי צמד:
יעשו בת אחת: מדה אחת של יין, בת שלש סאין:
וזרע חומר: בית כור שהיא שלשי' סאין של תבוא' יעשה איפה שלש סאין:
11ה֛וֹי מַשְׁכִּימֵ֥י בַבֹּ֖קֶר שֵׁכָ֣ר יִרְדֹּ֑פוּ מְאַֽחֲרֵ֣י בַנֶּ֔שֶׁף יַ֖יִן יַדְלִיקֵֽם:
מאחרי בנשף: לשתות יין בלילות:
יין ידליקם: בוער בם:
12וְהָיָ֨ה כִנּ֜וֹר וָנֶ֗בֶל תֹּ֧ף וְחָלִ֛יל וָיַ֖יִן מִשְׁתֵּיהֶ֑ם וְאֵ֨ת פֹּ֚עַל יְהֹוָה֙ לֹ֣א יַבִּ֔יטוּ וּמַֽעֲשֵׂ֥ה יָדָ֖יו לֹ֥א רָאֽוּ:
כנור ונבל: נימין יתרות יש בנבל מן הכנור ולמה נקרא שמו נבל שמנבל כל מיני כלי זמר במדרש תהלים:
תוף: של עור הוא:
וחליל: אבוב של קנה, (צלמיי"ל בלע"ז):
ואת פועל ה' לא יביטו: ובאורייתא דה' לא אסתכלו:
ומעשה ידיו לא ראו: עשו עצמם כאילו לא ראו את גבורותיו, ד"א לא קלסוהו שחרית יוצר אור ולא ערבית המעריב ערבים:
13לָכֵ֛ן גָּלָ֥ה עַמִּ֖י מִבְּלִי־דָ֑עַת וּכְבוֹדוֹ֙ מְתֵ֣י רָעָ֔ב וַֽהֲמוֹנ֖וֹ צִחֵ֥ה צָמָֽא:
מבלי דעת: לפי שהיה לבם בלי דעת:
וכבודו מתי רעב: נכבדיו ימותו ברעב:
צחה צמא: צמא כנגד רוב משתיהם:
צחה: תרגום של צמאה:
14לָכֵ֗ן הִרְחִ֚יבָה שְּׁאוֹל֙ נַפְשָׁ֔הּ וּפָֽעֲרָ֥ה פִ֖יהָ לִבְלִי־חֹ֑ק וְיָרַ֨ד הֲדָרָ֧הּ וַֽהֲמוֹנָ֛הּ וּשְׁאוֹנָ֖הּ וְעָלֵ֥ז בָּֽהּ:
לכן הרחיבה: מדה במדה הם הרחיבו נפשם לבלוע מאכל ומשת' לרוב ופערו פה לבלוע אף שאול תרחיב נפשה לבלוע:
ופערה: ופתחה:
לבלי חק: באין סוף ולמה לבלי חק לפי שלא היה בידם של אלו חק וקצבה לתפנוקיהם:
וירד: שם הדרה של ירושלים:
ועלז בה: העליזים שבה:
15וַיִּשַּׁ֥ח אָדָ֖ם וַיִּשְׁפַּל־אִ֑ישׁ וְעֵינֵ֥י גְבֹהִ֖ים תִּשְׁפַּֽלְנָה:
וישח: ויחלש תקוף גברין ולפי מדרשו זה הקב"ה שהם גרמו לו להראות כאיש נדהם וכן הוא אומר צור ילדך תשי (דברים ל״ב:י״ח) ואומר בעצלתים ימך המקרה (קהלת י׳:י״ח):
16וַיִּגְבַּ֛הּ יְהֹוָ֥ה צְבָא֖וֹת בַּמִּשְׁפָּ֑ט וְהָאֵל֙ הַקָּד֔וֹשׁ נִקְדָּ֖שׁ בִּצְדָקָֽה:
ויגבה ה' צבאות במשפט: כשיעשה משפטים בהם יגבה שמו בעולם:
במשפט: יושטיצ"א בלע"ז:
והאל הקדוש: יתקדש בתוך הצדיקים הנשארים בכם:
17וְרָע֥וּ כְבָשִׂ֖ים כְּדָבְרָ֑ם וְחָרְב֥וֹת מֵחִ֖ים גָּרִ֥ים יֹֽאכֵֽלוּ:
ורעו כבשים כדברם: צדיקים הנמשלים כעדר הרחלים:
כדברם: כמנהגם ביושר ובמדה מכלכלים דבריהם במשפט ככבשים הללו, ורבותינו דרשו כדברם כמדובר בם נחמות הנדברות להם:
וחרבות מחים: בתי הרשעים שהם שמנים:
גרים יאכלו: הצדיקים שהם כגרים יאכלום:
מחים: שמנים כמו עולות מחים אעלה (תהילים ס״ו:ט״ו):
18ה֛וֹי מֹשְׁכֵ֥י הֶֽעָו‍ֹ֖ן בְּחַבְלֵ֣י הַשָּׁ֑וְא וְכַֽעֲב֥וֹת הָֽעֲגָלָ֖ה חַטָּאָֽה:
הוי מושכי העון: גוררים יצר הרע עליהם מעט מעט בתחיל' בחבלי השוא כחוט של קורי עכביש ומשנתגרה בהם מתגבר והולך עד שנעשה כעבות העגלה שקושרין בו את הקרון למשוך:
השוא: דבר שאין בו ממש:
חטאה: חטא:
19הָאֹֽמְרִ֗ים יְמַהֵ֧ר | יָחִ֛ישָׁה מַֽעֲשֵׂ֖הוּ לְמַ֣עַן נִרְאֶ֑ה וְתִקְרַ֣ב וְתָב֗וֹאָה עֲצַ֛ת קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל וְנֵדָֽעָה:
יחישה מעשהו: הפורענות שהוא אומר להביא:
למען נראה: דבר מי יקום:
20ה֗וֹי הָאֹֽמְרִ֥ים לָרַ֛ע ט֖וֹב וְלַטּ֣וֹב רָ֑ע שָׂמִ֨ים חֹ֚שֶׁךְ לְאוֹר֙ וְא֣וֹר לְחֹ֔שֶׁךְ שָׂמִ֥ים מַ֛ר לְמָת֖וֹק וּמָת֥וֹק לְמָֽר:
האומרים לרע טוב: מקלסין לעכו"ם ורע בעיניהם לעבוד הקב"ה שהוא טוב:
שמים חשך לאור: דבר שהוא עתיד להביא עליהם חשך אומרים שיאיר להם:
שמים מר למתוק: עון שהוא עתיד להביא עליהם פורענות מר אומרים שימתיק להם:
ומתוק למר: עבודת הקב"ה המתוקה אומרים מרה היא:
21ה֖וֹי חֲכָמִ֣ים בְּעֵֽינֵיהֶ֑ם וְנֶ֥גֶד פְּנֵיהֶ֖ם נְבוֹנִֽים:
22ה֕וֹי גִּבּוֹרִ֖ים לִשְׁתּ֣וֹת יָ֑יִן וְאַנְשֵׁי־חַ֖יִל לִמְסֹ֥ךְ שֵׁכָֽר:
למסוך שכר: למזוג שכר תיקון המשקה קרוי מסך:
23מַצְדִּיקֵ֥י רָשָׁ֖ע עֵ֣קֶב שֹׁ֑חַד וְצִדְקַ֥ת צַדִּיקִ֖ים יָסִ֥ירוּ מִמֶּֽנּוּ:
וצדקת צדיקים: שהן ראויין לזכות בבית דין יסירו ממנו ומחייבין אותו בדין וגוזלין ממונו:
24לָכֵן֩ כֶּֽאֱכֹ֨ל קַ֜שׁ לְשׁ֣וֹן אֵ֗שׁ וַֽחֲשַׁ֚שׁ לֶֽהָבָה֙ יִרְפֶּ֔ה שָׁרְשָׁם֙ כַּמָּ֣ק יִֽהְיֶ֔ה וּפִרְחָ֖ם כָּֽאָבָ֣ק יַֽעֲלֶ֑ה כִּ֣י מָֽאֲס֗וּ אֵת תּוֹרַת֙ יְהֹוָ֣ה צְבָא֔וֹת וְאֵ֛ת אִמְרַ֥ת קְדֽוֹשׁ־יִשְׂרָאֵ֖ל נִאֵֽצוּ:
לכן: והיה הדבר הזה לכם וגו':
כאכול קש לשון אש: כאכול את הקש לשון אש:
וחשש: תירגם יונתן עמירא קשין של שבולין וכחשש אשר הלהבה תרפנו ותעשנו אפר:
כמק: כדבר הנימוק:
ופרחם: גדולתם כאבק העולה לפני רוח ומסתלקת כך תסתלק:
25עַל־כֵּ֡ן חָרָה֩ אַף־יְהֹוָ֨ה בְּעַמּ֜וֹ וַיֵּ֥ט יָד֧וֹ עָלָ֣יו וַיַּכֵּ֗הוּ וַֽיִּרְגְּזוּ֙ הֶֽהָרִ֔ים וַתְּהִ֧י נִבְלָתָ֛ם כַּסּוּחָ֖ה בְּקֶ֣רֶב חֻצ֑וֹת בְּכָל־זֹאת֙ לֹֽא־שָׁ֣ב אַפּ֔וֹ וְע֖וֹד יָד֥וֹ נְטוּיָֽה:
על כן: על מעשיהם הללו:
וירגזו ההרים: מלכי יהודה ושריהם:
כסוחה: כרוק וקיא הניסח מתוך גופו של אדם שהוא מאוס ובלשון חכמי' קרוי סחי וכן סחי ומאוס (איכה ג'):
בקרב חוצות: כן יהיו מאוסים בין הבבלים:
בכל זאת: הבאה עליהם:
לא שב אפו: לא נתקנו במעשיהם להשיב אפו מהם:
נטויה: להרע להם:
26וְנָֽשָׂא־נֵ֚ס לַגּוֹיִם֙ מֵֽרָח֔וֹק וְשָׁ֥רַק ל֖וֹ מִקְצֵ֣ה הָאָ֑רֶץ וְהִנֵּ֥ה מְהֵרָ֖ה קַ֥ל יָבֽוֹא:
ונשא: הקב"ה נס לגוים, ירמוז להם רמזים להתאסף ולבא עליהם, נשיאת נס הוא כמו כלונס ארוך ונותנין בראשו בגד ועולין בראש הר גבוה ורואין אותו מרחוק והוא סימן לקיבוץ בני אדם וכן על עמים ארים נסי (לקמן מ"ט) וכן ושים אותו על נס (במדבר כא ח), כלונס פירקא בלע"ז ועל שם שהוא לאות קרוי נס:
ושרק: שיבליר בלע"ז אף הוא סימן לקיבוץ:
מקצה הארץ: שיבאו מרחוק לצור על ישראל:
קל יבוא: האויב עליהם כמו שמפרש והולך:
27אֵֽין־עָיֵ֚ף וְאֵין־כּוֹשֵׁל֙ בּ֔וֹ לֹ֥א יָנ֖וּם וְלֹ֣א יִישָׁ֑ן וְלֹ֚א נִפְתַּח֙ אֵז֣וֹר חֲלָצָ֔יו וְלֹ֥א נִתַּ֖ק שְׂר֥וֹךְ נְעָלָֽיו:
אין עיף ואין כושל בו: לא ייעף ולא יכשל במרוצתו לקיים ימהר יחישה שהם אומרים לפניו:
נפתח: לשון ניתר כמו ויפתח הגמלים (בראשית כד):
ולא נתק: ולא יראו שם סי' כשלון לירא ממני מלבא:
28אֲשֶׁ֚ר חִצָּיו֙ שְׁנוּנִ֔ים וְכָל־קַשְׁתֹּתָ֖יו דְּרֻכ֑וֹת פַּרְס֚וֹת סוּסָיו֙ כַּצַּ֣ר נֶחְשָׁ֔בוּ וְגַלְגִּלָּ֖יו כַּסּוּפָֽה:
כצר: ת"י כטינרא כמו צור:
וגלגליו: אופני מרכבותיו:
29שְׁאָגָ֥ה ל֖וֹ כַּלָּבִ֑יא יִשְׁאַ֨ג (כתיב וִשְׁאַ֨ג) כַּכְּפִירִ֚ים וְיִנְהֹם֙ וְיֹאחֵ֣ז טֶ֔רֶף וְיַפְלִ֖יט וְאֵ֥ין מַצִּֽיל:
שאגה: אימה זו תהיה עליכם כמו לביא:
ויפליט: יצילנו לטרפו מיד כל הבאים להצילה יפליט אישקמוצייר בלע"ז:
30וְיִנְהֹ֥ם עָלָ֛יו בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא כְּנַֽהֲמַת־יָ֑ם וְנִבַּ֚ט לָאָ֙רֶץ֙ וְהִנֵּה־חֹ֔שֶׁךְ צַ֣ר וָא֔וֹר חָשַׁ֖ךְ בַּֽעֲרִיפֶֽיהָ:
וינהום: אותו האויב על עם ה' הנזכר למעלה:
כנהמת ים: אשר יהמו גליו כן יבוא בחיילות הומות:
ונבט לארץ: לשון הבטה יביטו ישראל ויצפו שיעזרום מלכי ארץ שהם סומכין עליהם כענין שנאמר היורדים מצרים לעזרה (לקמן לא):
והנה חושך: שלא יהא עוזר להם, ונבט לשון נפעל כמו לא נפתח ולא נתק והוי"ו גורמת לו להסב הדיבור להבא אייר"ט איסגרד"י בלע"ז:
צר ואור חשך: כמו וכשל עוזר ונפל עזור (שם) מי שצר לו שבאת עליו הצרה וזה שבא להאיר לו שניהם חשכו ויש פותרין צר היא הלבנה שנתמעטה ואור היא החמה:
בעריפיה: בבא מאפליה שלה לשון יערף כמטר (דברים לב) וכן דרך בערוף מטר האור מאפיל: