שאלה:

מה הבעיה עם נעילת נעליים של אדם שהלך לעולמו? שמעתי שיהודים לא נועלים נעלים של מי שמת. מדוע?

תשובה:

ספר חסידים1 אומר שאסור לנעול נעלים של מת. אולם כלל זה נתפרש בדרכים שונות:

א). יש האומרים שצו זה מבוסס על פסיקה תלמודית2 כי חלום שבו אדם נפטר מגיע לקחת כל חפץ שהוא – זהו סימן חיובי, אלא אם כן החפץ הזה הוא נעליים. כיוון שחלומות הם בעיקר תוצאה של מחשבותינו בשעת הערות, הרי החשש הוא שנעילת נעליו של אדם שנפטר תגרום לאדם לחשוב עליו במשך היום – ואולי תגרום לו ל"חלום סימן רע".

לפי קו מחשבה זה, לא יהיו כל יוצאים מן הכלל לכלל זה.3

ב). סיבה אחרת הניתנת לכלל האמור היא, שעור הוא מוליך למחלות מידבקות. לפי היגיון זה, אם ברור שהאדם לא נפטר ממחלה מידבקת – למשל, אם הוא מת כתוצאה מתאונה או שהוא נהרג – לא תהיה בעיה עם נעילת נעליו.4

בהתאם לקו מחשבה זה, יש האומרים כי הכלל תופס רק אם האדם נפטר בעודו נועל את הנעליים, ואילו אחרים אומרים שאסור לנעול אותן אם הנפטר נעל אותן במהלך מחלתו הסופנית של האדם.5

ג). אחרים רואים את האיסור שבספר חסידים בדרך אחרת לגמרי. הם מבינים את הצו הזה כתופס לגבי נעליים העשויות מעורו של בעל חיים מת – "אין לנעול את נעליו של [בעל חיים] שמת"! הסיבה לאיסור זה הוא הפחד כי המחלה שבגללה מת בעל החיים תעבור למי שנועל את הנעליים.6

בהתאם לפרשנות זו, אין כל בעיה עם נעילת נעליים שננעלו על ידי אדם שמת!

כדאי לך לשוחח עם הרב שלך כדי לקבוע את המסורת במשפחתך או בקהילתך בהקשר הזה.