שאלה:

בשבת שעברה בבית-הכנסת אמר הרב משהו מעניין למדי. הוא טען כי כל מה שאנו עושים, צריך להוות הכנה לקראת ביאת המשיח. כיצד הלימודים שלי לבחינות הבגרות יכולים להיות הכנה למשיח?

תשובה:

שאלה מצוינת!

ד"ר פאול ס. רוזנבלום היה יהודי דתי ופרופסור למתמטיקה. פעם הוא סיפר לרבי על רב אחד שביקר בביתו והביע את אי שביעות רצונו ממדפי הספרים שלהם. "איך אתם יכולים להחזיק ספרים חילוניים יחד עם ספרי קודש על אותו מדף?" אמר בצער.

הרבי השיב שלשים את התורה בעולם אחד ואת המדע בעולם אחר, משמעותו שיש לך יותר מא-ל אחד. המצב שיש לשאוף אליו הוא שלכל הידע תהיה אותה מטרה ותכלית, כלומר, לפתח ולהרחיב את המודעות שלנו ביחס לאחד שבורא את כל הדברים.

לכן, גם לימודיך בבית הספר הם דרך שבה תוכל לפתח את המודעות שלך ביחס לא-ל. וכיוון שימות המשיח פירושו זמן שבו תכונות הא-ל תשרורנה בכל, הרי קידום וטיפוח מודעותך ביחס לאלוקים והשלטת תכונותיו בחייך מתאים בדיוק להכנת לימות המשיח.

הנה כמה הצעות באשר לאופן שבו תוכל למצוא את הא-ל בלימודיך:

כשאתה לומד ביולוגיה תוכל להשתאות נוכח המורכבות, הפרטים והדיוק של יצירותיו של הא-ל. כיצד יכול אדם לשבח ולהלל את אלוקים בלי להרהר בכל פלאי החיים?

כשאתה לומד היסטוריה, תוכל להגות בהשגחה העליונה שבעזרתה "ניהל ה' את ההצגה" באותה תקופה, ובסיבות המסתוריות שבגללן עשה כן בדיוק באופן שעשה.

כשאתה לומד אנגלית, תוכל לחשוב על כך שה' פיצל את העולם לשפות רבות בזמן מגדל בבל, וכיצד לפני זמן זה שררה אחדות בקרב כל המין האנושי – אחדות שאותה עלינו להשיב על כנה.

כל אלה הן רק דוגמאות. נהג כך בקשר לכל נושא ומקצוע – מצא בנושא המסוים את הנקודה שבה תוכל לקשרו עם אלוקים. כשאתה פותח את ספריך, אל תחשוב, "אני שונא את החומר חסר הטעם הזה שאין לו כל קשר ליהדות או לכל דבר ממשי", אלא חשוב, "אני עומד עכשיו לחפור עד שאמצא כאן משהו ממשי, ואז אתמקד בו ואהפוך אותו להיבט החשוב ביותר שבנושא הזה, מבחינתי".