שאלה:

אומרים כי המשיח יביא שלום לעולם. כיצד הוא יצליח להביא שלום לעולם כל-כך מסוכסך ומפורד?

תשובה:

כל המאבקים והמריבות בעולם הם תוצר של העובדה שכל ישות מרגישה את עצמה נבדלת, ולכן נתונה בעימות עם ישות אחרת העלולה להגביל את מאווייה ואת צרכיה.

השלום הוא ביטוי לרעיון שבני אדם מכירים בכך שהם חלק מיעד משותף. מצב עמוק עוד יותר של שלום הוא שהכול מבינים שהם בעצם חלק מאותו קיום. הדבר יהפוך לאפשרי אם הם יבינו שלאמתו של דבר ישנו בעולם רק קיום אמתי אחד: אלוקים.

העידן המשיחי יהיה זמן שבו העולם יהיה רווי במודעות לאלוקים, וכל ישות תרגיש פחות ופחות כישות נבדלת ותראה את עצמה יותר כחלק מתכנית-העל האלוהית; שותפות ביעד אחד ובנשמה אחת.

כל ההתקדמות והשיפור שאנו עדים להם בעולמנו הם חלק מההתקדמות הקוסמית הזאת לקראת אוטופיה משיחית. לא עוד יתמלאו בגאווה לנוכח מלחמה וניצחון על אומות אחרות. ברחבי כדור הארץ יזכה המוסר ההומניטרי ליחס הולך וגובר של כבוד והערכה.

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות מדעית באותו כיוון. בני אדם היו רגילים לחשוב שכל אחד מכוחות הטבע הוא נפרד לחלוטין; שהחומר של כל אובייקט עשוי מאין-ספור יסודות נפרדים. ככל שהמדע מתקדם ומתפתח כך הוא מגיע יותר ויותר להכרה שכל המגוון וההבדלים שבין היסודות השונים הם רק גורם חיצוני – הצורה שבה הרכיבים מתלכדים, דרגת ההתכווצות וההתרחבות, וכו'. בדרך זו המדענים מפחיתים יותר ויותר את מספרם של היסודות הבסיסיים.