ב"ה

עסן עסט זיך

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עסן עסט זיך

מתוך געגועים לעליה בעבודת הבורא, שר החסיד את השיר הבא (בתרגום מאידיש:) מדוע מרגיש אני טעם באכילה ובשתיה, ואילו בתפילה איני מרגיש טעם?