ב"ה

הופ קוזאק!

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הופ קוזאק!

מנגינה עליצה זו מיוחסת למסירות נפש של אדמו"ר חסידי להציל חיי יהודי מסכן. וזהו הסיפור: מעשה בחוכר שלא יכל לשלם את דמי השכירות, והושלך על ידי הפריץ לכלא. היה עליו לעמוד בתחרות ריקוד, ובאם ייכשל יוצא להורג. ה"סבא משפולי" התחלף בחשאי עם היהודי החלש והמעונה מישיבה ממושכת בכלא. על-פי המסורת, תחרות הריקוד - בה ניצח הסבא משפולי - נערכה לצלילי שיר זה.