ב"ה

מגלת אסתר

מאת הרב שניאור זלמן מליאדי, כ"ק אדמו"ר הזקן
מהוצאת