ב"ה

וישב (וחנוכה)

מאת הרב שניאור זלמן מליאדי, כ"ק אדמו"ר הזקן
מהוצאת