ב"ה

לשבת שובה

מאת הרב שניאור זלמן מליאדי, כ"ק אדמו"ר הזקן
מהוצאת