סיפור יונה והדג בקצרה

סיפורו של יונה הנביא הוא אחד הסיפורים היותר מסקרנים וחידתיים בתנ"ך.

נביא בשם יוֹנָה בן אֲמִתַּי מצוּוה על ידי ה' להזהיר את אנשי העיר האשורית נִינְוֶה על חורבן הצפוי לבוא עליהם אם לא יחזרו בתשובה מדרכיהם הרעים. במקום למלא את משימתו הנבואית בשמחה, מנסה יונה "לברוח" מאלוקים ועולה על אנייה המפליגה לכיוון ההפוך.

כאשר סערה פתאומית מאיימת להטביע את הספינה, המלחים קובעים שמישהו מנוסעי האנייה חייב להיות אשם בכך. הם מטילים גורל כדי לזהות מי אשם שצרה שנקלעו אליה, והגורל נופל על יונה. יונה מתוודה באשמה ומספר להם שהצטרף להפלגתם כדי לברוח מה' אלוקי השמים והארץ. הוא מציע להם להשליך אותו אל הים כדי שהסערה תשקוט.

הם עושים כעצתו, והים אכן נח מזעפו ובמקביל דג גדול מגיע ובולע את יונה. בעודו בבטן הדג, כשהוא בחיים, מתפלל יונה לאלוקים במשך שלושה ימים ובסופו של דבר מתרצה למלא את שליחותו. הדג מקיא את יונה אל החוף והוא הולך להזהיר את תושבי נִינְוֶה אשר מתעוררים מדבריו וחוזרים בתשובה על עוונותיהם.

🏰 מומלץ: תקציר תולדותיה של העיר נינווה

למה יונה לא ציית לה'?

לסיפור הזה יש מסרים ברורים על כוחה של חזרה בתשובה ועל כך שלעולם לא ניתן לברוח מאלוקים. זו הסיבה שאנו נוהגים לקרוא אותה ברגעי השיא של היום הקדוש ביותר בשנה, ב'הפטרה' של תפילת המנחה של יום הכיפורים, היום שבו אנו חוזרים בתשובה וכל חטאינו נמחלים.

עם זאת, הסיפור מעורר תהיה שקשה להתעלם ממנה.

יונה לא היה סתם יהודי פשוט שהחליט ללכת בדרכו ולא להקשיב לאלוקים. הוא היה צדיק ונביא שקביל שליחות אישית מפורשת מאת ה' ללכת לנינווה ולהזהיר את יושביה לחזור בתשובה. מדוע הוא לא קיים את ציוויו של ה'?

הצלחה מפחידה

המדרש1 מסביר שהדבר ממנו חשש יונה יותר מכל שהוא אכן יצליח במשימתו ואנשי נינווה יחזרו בתשובה בעקבותיו. הוא חשש מכך משתי סיבות.

הסיבה הראשונה היא שיונה הנביא ידע שגם העם היהודי בתקופתו היה רחוק מלהיות מושלם וחייב לחזור בתשובה2. למעשה, אלוקים שלח נביאים רבים לדבר עם העם שלו, עם ישראל, כדי לעורר ולהזהיר אותם על כך אבל הם לא נשמעו לאזהרותיהם.

אם בני נינווה היו חוזרים בתשובה, כיצד היה נראה מצבם של בני ישראל לעומת זאת? השטן יוכל להשתמש בעובדה הזו כדי לקטרג, חלילה, על עם ישראל ולטעון כלפי ריבונו של עולם "אנשי נינווה הגויים חזרו בתשובה, ואילו בני עמך מסרבים להקשיב לך למרות שהוזהרו כל כך הרבה פעמים!"

מלבד זאת, יונה גם הכיר את הטבע האנושי ההפכפך ודאג שאם יזהיר את נינווה על דינם המתקרב והם אכן יחזרו בתשובה והגזירה תתבטל, הם יטענו כלפיו שהוא נביא שקר. "תראה", הם יאמרו, "אמרת לנו שהעיר שלנו תתהפך ושום דבר לא קרה..."

למעשה, כבר היה לו ניסיון כזה בעבר, כשנשלח להזהיר את ירושלים מפני חורבן בגלל מעשים רעים שנעשו בה. בעקבות אזהרותיו אנשי ירושלים חזרו בתשובה והקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו ריחם על העיר והיא, כמובן, לא נחרבה. אבל לאחר מעשה רבים נטו לחשוב שהייתה זו אזהרת שווא ומשום כך היא לא התממשה, מאז כינו אותו היהודים 'נביא שקר'. הוא חשש שאם יצליח גם הפעם, ייחשב נביא שקר גם בעיני אומות העולם.

📜 כדאי לקרוא: מהי נבואה, מיהו נביא וגם: האם יש כיום נביאים?

שאלה זועקת ולקח חשוב

ועדיין, יונה הנביא הרי ידע היטב ש"הרבה שלוחים למקום"3 ושאם הוא הוא לא ילך לנינווה ה' ימצא במקומו מישהו אחר והדבר ממנו הוא חושש יתקיים ממילא. אז הוא מרוויח בכך שאינו מציית וממלא את תפקידו?

יתרה מזאת, יונה גם ידע שנביא שנמנע מלהתנבא כפי שצווה דינו מיתה בידי שמיים! ובכל זאת הוא ניסה לברוח. ואם לא די בכך, הוא גם העדיף להיזרק מהסיפון אל הים בעיצומה של סופה משתוללת במקום להתנבא ולקיים את ציווי ה'. מדוע שלא פשוט ימלא את המשימה? מה הוא בדיוק ניסה להשיג?

כפי שאמרנו קודם, יונה פחד מהצל השלילי שהחזרה בתשובה של אנשי נינווה תטיל על עם ישראל. הרבי מליובאוויטש מסביר4 שהסירוב של יונה להשלים עם המשימה שלו מלמד אותנו על מסירות הנפש של יונה הנביא והמחירים שהיה מוכן לשלם בכדי להגן על אחיו מפגיעה. הוא העדיף לעבור על דברי ה' ולדון את עצמו למוות העיקר שלא לגרום לעם שלו להיראות רע לפני ה'. מבחינתו, גם אם הנזק הוא בלתי נמנע בסופו של דבר שכן "הרבה שלוחים למקום", לו זה לא אכפת; הוא, יונה, לא רוצה לקחת חלק במשימה שכזו.

ביום כיפור, כשאנו קוראים את סיפור יונה, אנו קוראים את הסיפור בשלמותו, כולל ניסיון הבריחה של יונה, ולא רק את החלק של בני נינווה שחוזרים בתשובה. שכן הלקח שעלינו לקבל מהסיפור בשעות נשגבות אלה הוא לא רק על כוחה הגדול של החזרה בתשובה שהצילה את העיר נינווה או על כך שאי אפשר לברוח מאלוקים; זה נועד גם ללמד אותנו על היוקר והחשיבות של אחדות ואהבת ישראל וכמה צריך להיזהר לא לעשות שום דבר שעלול להשפיע לרעה על יהודי או יהודייה אחרים ומה שווה להקריב בשביל שזה לא יקרה.

כי כשאנו נוהגים בחסד ובאהבת ישראל עם רעינו, מוחלים על העלבון ורגישים בכבודו של הזולת, מחפשים את טובתם של אחרים ועושים הכול כדי שלא ייפגעו, אנו מבטיחים שנזכה לגמר חתימה טובה ושהשנה תהיה לא סתם טובה ומתוקה אלא שנה שבה כבר נזכה לביאת המשיח ולגאולה האמתית והשלימה.

🌊 ראו גם: בשלי הסער הזה! – הפטרת יונה מספרת את הסיפור האישי שלי ושלך