שאלה:

מהי ההשקפה היהודית על שריפת גופות?

תשובה:

היהדות מתייחסת בשלילה מוחלטת לשריפת גופות. הגוף הוא קדוש, משום שהוא "המקדש של הנשמה" ומשום שהוא משמש לעשיית מעשים טובים בעולם הזה.

העיקר ה-13 מתוך עיקרי האמונה של הרמב"ם הוא האמונה בתחיית המתים. זוהי אמונה בסיסית בדת היהודית, ואין סמכות רבנית שתערער על כך. המשנה אומרת שמי שמתכחש לאמונה זו הוא כופר בעיקר. הסיבה היא ברורה: כיהודים, אנו מאמינים שיש תכלית לחיים, תכלית לעולם הזה, תכלית לפעולת הבריאה. לכן, כל מה שמשמש להשגת תכליות אלה יש לו נצחיות – וקדושה.

שישה מיליונים מעמנו לא זכו לקבורה נאותה, רובם נשרפו. האם אנו, מתוך רצון חופשי, נמשיך את מה שהתחילו אויבינו?