יום ראשון א כסלו, ראש חודש (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,ראשון עם פירש"י.
תהילים:א-ט.
תניא: להבין מ"ש בפע"ח... '310' דז"א כו.

בא ר' יקותיאל ליעפלער [דעם אלטען רבי'ס א חסיד] איז געווען צייטען, וואס ער האט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נאך די אנדערע, עס איז ניט געווען קיין זמן מפסיק זיין.