יום שני כט מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים,שני עם פירש"י.
תהילים: קמ-קמד.
תניא: ע"כ אהוביי...ציון כו'.עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן האנט און מ'פירט. טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.