יום רביעי יא תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,רביעי עם פירש"י.
תהילים:ס-סה.
תניא: פרק א. תניא בסוף...הברייתא.

בתניא דפוס זאלקווי שנת מבש"ר טו"ב, נדפסה אגרת התשובה מהדורא קמא, ולא נחלקה לפרקים, גם יש כמה שינוים בתוכן האגרת.