יום שלישי כו סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזה ג"כ ענין... 'פד' בפועל ממש.

וירדו חיים שאולה - שגם בשאול חושבים שהם חיים.

הברכה בוירדו חיים שאולה, כמו בני קרח לא מתו, מקום נתבצר להם ועשו תשובה, כי תשובה מועלת רק כל עוד שהוא חי, וזוהי הברכה, שגם בשאול יהיו חיים ויוכלו לעשות תשובה.