יום ראשון כז ניסן, יב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: קדושים, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קכ -קלד.
תניא: והנה בחי'.. לי"ח

דברים המותרים אם עושה אותם להנאתו הם רע גמור כמ"ש [כמו שכתב] רבינו נ"ע [נשמתו עדן] [תניא פ"ז [פרק ז']]. לפי דקדש עצמך במותר לך. צריך להכניס קדושה בדברים המותרים שיהי'[ה] בהם תכלית של תורה ומצות יראת שמים ומדות טובות.