יום שלישי כט ניסן, יד לעומר  (תש"ג)
שיעורים: חומש: קדושים, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קמ - קמד.
תניא: ואהבה רבה.. '126' טבע..

הקדמת הלקו"ת [הלקוטי תורה] על ג"פ [ג' פרשיות] "להבין ענין נה"א [נפש האלקית], הנה כתיב לא תאכלו" הוא מאמר שאמרו רבינו הזקן לפני הצ"צ [הצמח צדק], וחזרו הצ"צ [הצמח צדק] לפניו, ויאמר רבינו הזקן: נו, הטעמה? ויכתוב הצ"צ [הצמח צדק] הנחה עם הגהות במוקף. רבינו הגיה ההנחה, ויצוו להכניס ההגהות בפנים המאמר. ע"פ [על פי] הצעת אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] בחרו במאמר זה בתור הקדמה להלקו"ת [להלקוטי תורה].