שאלה:

בעשרת הדיברות נאסר עלינו להרוג. אך נראה כי צה"ל בוחר שלא לציית לציווי זה.

תשובה:

אולי תתפלא לשמוע, אך באף מקום בעשרת הדברות, כמו גם בתנ"ך כולו, מופיע איסור "לא תהרוג". אם נבין זאת, נוכל להבין את המפתח למוסר התנכ"י.

האיסור המופיע בעשרת הדברות הוא "לא תרצח". ההבדל בין רצח להריגה הוא פשוט: רצח הוא נטילת חיים מאדם חף מפשע, ומעשה כזה אסור בכל מצב. הריגה, לעומת זאת, היא נטילת חיים כלשהיא, ובמצבים מסויימים היא מותרת. התנ"ך מצוה עלינו להרוג את אלו שאיבדו את חפותם.

הם מתחלקים לשתי קטגוריות:

1) אדם שנמצא אשם בבית משפט בעבירות שונות, כמו רצח.

2) אדם המהווה איום ממשי לחיי חפים מפשע. דוגמא לכך תהיה אדם חמוש הפולש לבית זר.

אני מאמין שהמוסר התנכ"י הוא הכי עקבי והכי הגיוני. כי מעל לכל, אנו מגינים בכך על חיי חפים מפשע, באמצעות הציווי שלא לרצוח חף מפשע, ובד בבד להרוג את שמהווה איום על חיי חפים מפשע.