כשמדברים על עציצים ואדניות בשנת השמיטה צריך לעשות הבחנה בין עציצים ואדניות שממוקמים בתוך הבית לבין עציצים ואדניות במקומות פתוחים.

עציצים בתוך הבית ובמקומות סגורים

על עציצים ואדניות בתוך הבית לא חלים בכלל דיני השמיטה. מותר לשתול בהם מה שרוצים ולטפל בהם כרגיל בכל שנה והצמחים שגדלים בהם מותרים לשימוש ולצריכה כרגיל.

מה הכוונה בתוך הבית?

כל מקום שהוא מנותק מהאדמה ותחת תקרה. זה כולל גם עציצים שגדלים במרפסת שמקורה בסככה או במרקיזה פתוחה, עציצים עם חיפוי סככה, וגם אדניות חלון – בתנאי שהן ממקומות בתוך עובי החלון ולא בולטות החוצה תחת כיפת השמים1.

עציצים ואדניות מחוץ לבית – במקומות פתוחים

על עציצים ואדניות שנמצאים במקום פתוח, כמו: חצר, גינה, מרפסת שמש או גג – חלים כל דיני השמיטה באופן מלא, בדיוק כמו אילו היו גדלים באדמה ממש.

מה זה אומר?

1. אסור לשתול ולזרוע שום דבר מחוץ לבית

אסור לשתול או לזרוע צמחים או פרחים במהלך שנת השמיטה בכל סוג של עציץ או אדנית שנמצאים מחוץ לבית, תחת כיפת השמים.

2. צריך לעקור צמחים חדשים

יש לעקור לגמרי צמחים עונתיים או חד שנתיים (כמו: תבלינים, ירקות, ופרחים חד-שנתיים) שהתחילו לצמוח אחרי תחילת שנת השמיטה בעציצם ואדניות שמחוץ לבית – כלומר: מראש השנה תשפ"ב -2021 ואילך – אפילו אם התחילו לצמוח לבד מבלי שיזרעו אותם, ואסור לאפשר להם להמשיך לגדול2.

3. הטיפול בצמחים ישנים ורב-שנתיים

צמחים עונתיים וחד-שנתיים שהתחילו לצמוח לפני כניסת שנת השמיטה, או צמחים רב-שנתיים שנזרעו לפני תחילת השנת השמיטה – מותר לבצע בהם רק טיפולים בסיסיים ומוגבלים שקריטיים להישרדותו של הצמח או שבלעדיהם הצמח יינזק באופן בלתי הפיך, ואסור לעשות שום פעולה של טיפוח או השבחה.

ראו בהמשך הכתבה דוגמאות מרכזיות לפעולות שמותר ואסור לעשות בצמחים בשנת השמיטה.

4. החלקים האכילים של הצמחים – קדושים

בנוסף, החלקים האכילים של צמחים אלו נחשבים כ'פירות שביעית' ויש לנהוג איתם בקדושה מיוחדת – ראו פירוט בהמשך הכתבה.

טיפול בצמחים קיימים בשנת השמיטה - מה מותר ומה אסור לעשות?

הנה כמה דוגמאות מרכזיות לפעולות שמותר ואסור לעשות בצמחים קיימים בשנת השמיטה:

👈הערה מרכזית: לגבי כל פעולה שיש ספק האם הצמח הספציפי יכול לשרוד בלעדיה או לא, יש להתייעץ אם בעל מקצוע (אגרונום או גנן) כדי לקבל את הידע המקצועי הרלוונטי למקרה ואחר כך לשאול רב כיצד לנהוג.

האם מותר להשקות עציצים בשמיטה?

מותר להשקות צמחים או פרחים שהתחילו לגדול לפני תחילת שנת השמיטה אם הצמחים יתקלקלו בנזק בלתי-הפיך3 או לא ישרדו בלי ההשקיה4.

האם מותר לגזום ולסדר עציצים ואדניות?

כל סוג של גיזום אסור, כי הוא תמיד מעודד צמיחה5.

האם מותר לנקות עציצים ואדניות?

מותר לעשות כל פעולה של ניקיון ואסתטיקה בעציצים אם אין בכך שום השפעה על איכות הצמח.

האם מותר לנקות את הפרחים או הצמחים בעציץ?

ניקוי הצמח מאבק עשוי לאפשר לצמח לגדול טוב יותר אבל אינו קריטי להישרדותו ולכן אסור לעשות זאת.

האם מותר להזיז עציצים ממקומם?

אסור להעביר עציץ למקום מוצל או מואר יותר בשביל שהצמח יגדל יותר טוב.

ריסוס והרחקת מזיקים

ריסוס, הדברה והרחקת מזיקים בצמחים ובמקרים מסוימים עשוי להיות קריטי להישרדותו של הצמח ואז יהיה מותר לעשות זאת באופנים מסוימים, אבל ברוב המקרים, גם אם בלי הרחקת המזיקים הצמח עלול להינזק ברמה כזו או אחרת הוא לא מסתכן בנזק בלתי הפיך ובמקרים אלו הפעולה הזו תהיה אסורה לביצוע.

קדושת פירות שביעית

כאמור, החלקים האכילים של הצמחים שגדלים בעציצים או באדניות שמחוץ לבית נחשבים כ'פירות שביעית' ויש להם דינים מיוחדים:

  • מותר רק לאכול אותם ואסור לעשות בהם כל שימוש אחר שאינו אכילה ממש, כולל שימושים של קוסמטיקה או ניקיונות או מלאכות אמנות.
  • אסור לעבד אותם בדרך לא מקובלת. לדוגמה: פרי או צמח שמקובל לצרוך אותו חי ולא מקובל לבשל אותו יש לאכול אותו חי ולא מבושל.
  • אסור להאכיל מהם בעלי חיים. גם לא חיות מחמד שגדלות בבית.
  • אסור לקלקל אותם. בגלל זה אין להשליך לאשפה חלקי צמחים שעדיין ראויים לאכילה אלא אם כן עוטפים אותם בשקית כדי שלא יתקלקלו מהלכלוך שבאשפה.
  • בצורה הזו יש לנהוג לא רק עם הצמח עצמו אלא גם על תבשילים, מאפים או משקאות שצמח כזה (כלומר צמח שקדוש בקדושת שביעית) מעורב בהם.