לא תנאף – נאמנות. שמירה על פרטיות בני הזוג כוללת גם פרטים עדינים. בדקות: עלייך לדעת שיש דברים בין בני הזוג שהם אישיים ולא פותחים אותם לפני אחרים משום שהדבר נקרא "בגידה". על אישה (ובעל) לדעת שהמרחב הפרטי בנישואין הוא קדוש ומה שנמצא שם – נשאר רק שם.

סיפור: אדם שמע במקום עבודתו שני אנשים דנים באירוע שקרה בין בעל לאשתו. כששמע אותם מפרטים אודות עובדה בסיפור – הסמיק מאוד. הוא הכיר את הסיפור הזה שקרה אצלו בבית. הם למעשה שוחחו אודותיו.

הבעל הבין שאשתו סיפרה לחברתה שסיפרה לבעלה שעכשיו סיפר לחברו בעבודה את הסיפור האישי כל-כך. הוא הרגיש נבגד ופגוע והיה קשה מאוד לשכנעו לחזור הביתה.