ב"ה

מסר לחג השבועות

הסוד לאחדות המשפחה ואחדות העם
האם ניתן להגיע להרמוניה, כאשר האחד שונה כל-כך מהאחר? האם הפתגם "כאיש אחד בלב אחד" הוא קלישאה בלבד, או שמא ניתן ליישם אותו בחיי היום-יום?
חג השבועות משותף לשלושה אישים להם מכנה משותף
יתרו חותן משה חכם גדול היה, מגדולי שרי פרעה, ובודאי הבין גודל חכמת משה, מדוע, אם-כן, עשאו יתרו רועה צאן?