ללמוד כל הלילה

הלילה שלפני ברית המילה נחשב ללילה מיוחד. אצל הספרדים הוא נקרא "ברית יצחק", כי יצחק אבינו היה הראשון שנימול בהיותו בן שמונה ימים; ואצל האשכנזים הלילה נקרא "וַואכְנַאכְט", ליל השמירה (כפי שנסביר מיד).

במהלך הלילה נהוג להתאסף בבית התינוק, ללימוד משותף של פרקי קבלה ומדרשים בנושא הברית1. המקור למנהג הזה נמצא בספר הזוהר, שם מסופר על חכמים שנקלעו לאכסנייה ובעל הבית הזמין אותם להישאר ללון אצלו ולהשתתף בברית המילה של בנו למחרת, ובמהלך הלילה התכנסו חבריו של המארח ללימוד עד הבוקר2.

אברהם בשערי הגיהינום

מה הסיבה למנהג המיוחד הזה?

ברית מילה היא אחת המצוות החשובות ביותר, כי היא מהווה סימן פיזי לקשר ולברית בין אלוקים לעם היהודי. כל יהודי שזוכה לעבור ברית מילה, לעולם לא מתנתק מהקשר עם אלוקים. המדרש3 מתאר כי "אברהם [אבינו, היהודי הראשון, שאותו ציווה הקדוש ברוך הוא למול] יושב על פתח גיהינום, ואינו מניח אדם מהול מישראל לירד לתוכה".

ודווקא משום כך, מתוך ידיעה הכוח הרוחני העצום של המצווה הזו, כוחות הטומאה מנסים לפגוע בתינוק ולמנוע את קיום ברית המילה. אפשר לראות זאת גם בצורה מוחשית לאורך ההיסטוריה: כל רודפי היהדות והיהודים ניסו לפגוע קודם כל בקיום מצוות המילה.

לימוד התורה ליד התינוק נועד לשמור ולהגן עליו4 מפני הכוחות השליליים ולהזין אותו בקדושה5.

"חרב פיפיות בידם"

מנהג נוסף הוא להביא ילדים קטנים שיקראו קריאת שמע ופסוקי תורה אחרים סביב עריסתו של התינוק6. גם המנהג הזה קשור לאותה סיבה: ילדים קטנים הם טהורים ונקיים מחטאים, ולכן יש להם כוח רוחני גבוה מאד – וכשהם קוראים פסוקים מהתורה ליד עריסת הילד הם מגנים עליו רוחנית7.

למה דווקא קריאת שמע, מכל הפסוקים?

התלמוד אומר8 ש כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו... [ו]מזיקים בדלים הימנו". זאת, על פי הפסוק בתהלים9 שאומר: "יַעְלְזוּ חֲסִידִים בְּכָבוֹד, יְרַנְּנוּ עַל מִשְׁכְּבוֹתָם. רוֹמְמוֹת אֵל בִּגְרוֹנָם וְחֶרֶב פִּיפִיּוֹת בְּיָדָם". כזכור, הרעיון בקריאת הפסוקים ליד עריסת התינוק היא לשמור עליו מפני כוחות הטומאה המזיקים.

הסבר נוסף: התוכן של הפסוק הראשון בקריאת שמע, "שמע ישראל", הוא קבלת עול מלכות שמים. לכן, אין פסוק מתאים יותר ממנו לקרוא ליד התינוק, לפני המצווה הראשונה בחייו – ברית המילה10.