אין רע יורד מלמעלה
מדרש רבה--

התקופה לאחר פטירתו של רבי דובער ממעזריטש, "המגיד", היתה רעה מאוד ליהודים. הממשלה הצארית גזרה גזירות אנטישמיות חדשות על היהודים. ואם בכך לא היה די, שורה של אסונות טבע ומגיפות פקדו את הקהילות היהודיות.

בערך באותה תקופה, הופיע בחלום המגיד אל אחד מתלמידיו. התלמיד ביקש מרבו לפתור לו חידה: "נאמר כי הצדיקים משפיעים במיתתם, יותר ממה שהשפיעו בחייהם. מדוע, אם כן, כאשר היית חי עמנו הגנת עלינו בתפילתך; ואילו היום, פוקדים אותנו אסונות כה רבים?

השיב לו רבי דובער: "אכן, כשהייתי בין החיים בעולם הגשמי, לא יכלתי לשאת את הסבל והצער של היהודים, והייתי מתפלל עליהם. תודה לא-ל, תפילותיי היו נענות. אך כיום, כאשר אני נמצא בעולם האמת, אני יודע כי אין רע יורד מלמעלה, וכי למעשה כל מה שעושה ה' זה לטובה. ואיך אוכל להתפלל על הטובה?

אך אתה, תלמידי, הנמצא עדיין בעולם הזה ואינך מסוגל לסבול את הסבל האנושי, עליך להתפלל לבורא עולם, שיסיר מכם את הצרות והאסונות".