כאשר נגר-אומן עומד לתקן רהיט מסוים, הוא נגש לעבודתו בזהירות מרבית. צעדו הראשון יהיה לפרק בעדינות את הרהיט חלק אחר חלק, מבלי לגרום נזק לשום חלק, גם לא לחלק הפגום. הצעד הבא יהיה לאמוד את כל אחד מן המרכיבים ולהחליט אם הוא במצב מצוין, טוב, או גרוע. יתכן שיהיה צורך להחליף כמה מן החלקים, בעוד שאת האחרים יהיה ניתן לחדש. הוא צריך להחליט לפי איזה סדר הוא יבצע את עבודתו ואיך יטפל בכל מרכיב בנפרד.

כל השלבים האלה חשובים גם כאשר מורה מחנך רוצה להטביע חותם נאות בתלמידו. הוא חייב, קודם כל, לסקור בזהירות את מעלותיו וחסרונותיו של התלמיד ולעיין בהם בכובד ראש. אחר-כך הוא צריך לאמוד את כל אחד מן הגורמים המעצבים את אופיו.

מורה מיומן שינקוט בדרך זו ישיג הצלחה עצומה. אך כמובן, מעל הכל עליו להיות רגוע וסבלן ולהפנות תשומת לבו ומוחו לפרטים הקטנים ביותר השייכים לתלמיד וחינוכו.