מובא בכתבי הרמב"ם (שמונה פרקים, פרק ג') שכשם שיש מחלות ותרופות לגוף, כך יש גם מחלות ותרופות לנפש. ועל ידי שמתבוננים בתנאים המשפיעים על הגוף, ניתן להסיק מסקנות מסוימות לגבי השפעתם על הנפש.

בדרך כלל, מצב של מחלה מציין חסר או חולשה בחלק מסוים של הגוף. אולם, ישנה מחלה מסוימת שבה הגוף איננו חסר משהו. להיפך, משהו חדש נוסף לו (כגון גידול). במבט ראשון, נראה כאילו גוש הבשר המיותר הזה לא יגרום כל נזק. אולם זהו מצב העלול להיות בעייתי עוד יותר מאשר כשמשהו חסר. הבליטה הזאת מסכנת את האיבר שעליו היא צומחת והיא גם עלולה להתפשט ולהזיק לחלקים אחרים של הגוף.

הטיפול במחלה זו שונה בהרבה מן התרופות שמשתמשים בהן לריפוי מחלות אחרות. בעוד שרוב התרופות מוסיפות משהו החסר לגוף, התרופה למחלה המסוימת הזאת, באה להסיר את הגידול המיותר ובכך להחזיר את האדם למצב של בריאות.

בעבר, מחלה זו לא היתה כה נפוצה כמו היום. לכן, לא חפשו לה מזור במרץ הדרוש. למרבה הצער, למרות ההתקדמות העצומה של הרפואה בתחומיה השונים, מחלה זו מכה שוב ושוב ל"ע, בתכיפות מבהילה. כתוצאה, הומצאו דרכי ריפוי רבים וחדשים כדי להיאבק בה.

בתחום הרוחני, אנו חיים עתה בעידן שבו אפשר כבר לשמוע את פעמי משיח המבשרים את קץ חשכת הגלות. אך ברגעי הציפיה למחיקת הרוע מן העולם, מתרומם ברגע האחרון, גל של כמה מדות שליליות, במיוחד חוצפה והתנשאות. מדות אלו משתקפות במה שמקביל להן בתחום הפיזי, שבו גידולים סרטניים יכולים להשתלט על הגוף ולתת את הרושם כאילו האדם הסובל, אין לו בעולמו אלא הרקמות החולות! ואם כי המדות השליליות הנ"ל היו קיימות גם קודם-לכן, הרי שהן לא היו כה שכיחות כפי שהן כיום.

הקב"ה העניק לנו תרופה חדשה בדמות החסידות, אשר נתגלתה רק במאתיים השנה האחרונות. החסידות מלמדת אותנו כיצד להסיר את החלק הנגוע, אותו חלק של גאווה והתנשאות. מסיבה זו, לימוד החסידות חשוב היום יותר מאי-פעם. ואף כי הפצתה אולי לא היתה חיונית בתקופות מוקדמות יותר, הרי החושך המתגבר בעולם היום, מחייב התגברות מקבילה של אור.

מכל מקום, המשל איננו מושלם בכל פרטיו. בתחום הפיזי, אם מישהו מקבל תרופות על פני זמן ממושך, עלולה להיווצר השפעת לואי מזיקה על חלקים בריאים של גופו. אולם בתחום הרוחני, יכול אדם לעסוק בלימוד החסידות במשך כל ימי חייו ללא חשש לנזק כלשהו. למעשה, ללימוד תמידי כזה תהיה תוצאה חיובית: מידותיו הראויות של האדם מתעדנות ומזדככות יותר ויותר.