שאלה:

האם השקנאי נחשב לעוף כשר שמותר לאכול אותו? ושאלה נוספת: האם מותר להשתמש בנוצת השקנאי כדי לכתוב ספר תורה?

תשובה:

בתלמוד1 מובאת מחלוקת בקשר לשקנאי. יש דיעה המתירה לאכול אותו, ודיעה אחרת אוסרת. הסיבה לאיסור היא: למרות שיש לו סימני כשרות, השקנאי נמצא רבות יחד עם עופות טמאים ולכן ניתן בטעות לאכול גם מאותם עופות טמאים. לפיכך גזרו החכמים שלא לאכול אותו.

למעשה, בספר ההלכות שולחן ערוך2 שגם עוף שיש לו סימני כשרות, אם אין עליו מסורת ברורה שנהגו לאכול אותו בקהילות ישראל, אסור לאכולו. לפיכך, השקנאי שבמשך הדורות לא נאכל בקהילות ישראל הקדושות נחשב לחסר מסורת ואין לאכול אותו.

בהתאם לדברים אלו שכיום השקנאי נחשב לעוף לא כשר, נוהגים3 להימנע משימוש בנוצת עוף לא כשר לכתיבת ספר תורה. אבל אם השתמשו בנוצה זו, הכתב וספר התורה כשרים.