ב"ה

אם אלוקים לא נמצא אצלו בבית - גם אני לא!

למה הצדיק בחר להתארח אצל הגביר שלא היה הכי צדיק בעולם?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אם אלוקים לא נמצא אצלו בבית - גם אני לא!: למה הצדיק בחר להתארח אצל הגביר שלא היה הכי צדיק בעולם?

לצדיק מאפטא היו שתי חלופות אירוח לבחור ביניהן: מארח אחד היה יהודי ירא שמים אבל גאוותן ויהיר, והשני לא היה הכי צדיק בעולם אבל היה 'מענטש'. במי הוא בחר ולמה?