ב"ה

לפעמים אלוקים עובד מאחורי הקלעים

אבל זה תמיד הוא שמנהל הכל

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לפעמים אלוקים עובד מאחורי הקלעים: אבל זה תמיד הוא שמנהל הכל