ב"ה

הפריץ היהודי חזר בתשובה ביום כיפור והנשמה שלו השלימה את המניין...

הסיפור האישי של הצדיק החזיר בתשובה את החוטא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הפריץ היהודי חזר בתשובה ביום כיפור והנשמה שלו השלימה את המניין...: הסיפור האישי של הצדיק החזיר בתשובה את החוטא

הצדיק רבי לייב שרה'ס הגיע לעיירה והיהודים שם חיפשו מניין לתפילות יום כיפור. הצדיק החזיר בתשובה את הפריץ היהודי המתבולל, שמת מתוך תשובה - והצדיק אמר שהנשמה שלו יכולה להשלים את המניין...