ב"ה

הרבי הסכים להיות שותף של סוחר הבדים, אבל בתנאי אחד

אמונה זה טוב, אבל לא מספיק

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הרבי הסכים להיות שותף של סוחר הבדים, אבל בתנאי אחד: אמונה זה טוב, אבל לא מספיק

סוחר הבדים הסכים לקבל את כל ההחלטות של הרבי בשותפות, אבל כל הדרך היו לו ספקות